dnes je 3.7.2022

Input:

Predzmluvná zodpovednosť v pracovnoprávnych vzťahoch

3.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.03.1.2 Predzmluvná zodpovednosť v pracovnoprávnych vzťahoch

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

V súvislosti s prevenčnou povinnosťou nie je možné opomenúť ochranu dobrej viery osôb, ktoré vystupujú v predzmluvných vzťahoch. Ani situácie pred založením pracovného pomeru nie je možné vytesňovať z pracovného práva, pretože v tejto fáze dochádza k vyjasňovaniu podstatného obsahu zamýšľanej pracovnej zmluvy. Uchádzač o zamestnanie sa oprávnene spolieha na poctivosť potenciálneho zamestnávateľa a rovnaké bezchybné nakladanie s už urobenými prejavmi vôle očakáva aj budúci zamestnávateľ. Nesplnenie deklarovaného zámeru, napr. pri vyjednávaní o pracovnej zmluve naoko, alebo ukončení vyjednávania bez legitímneho dôvodu, môže viesť k vyvodzovaniu právnych dôsledkov. Napriek tomu, že Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. (ZP) predzmluvnú zodpovednosť výslovne neupravuje, existuje možnosť