dnes je 3.7.2022

Input:

Predzmluvné vzťahy, nespĺňanie požadovaných predpokladov na výkon práce

3.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.04.1.1 Predzmluvné vzťahy, nespĺňanie požadovaných predpokladov na výkon práce

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zákonník práce rieši osobitne situácie, kedy uchádzač o zamestnanie musí preukázať spĺňanie predpokladov vyžadovaných právnymi predpismi na výkon určitého druhu práce. Pri výbere nových zamestnancov zamestnávateľ je povinný prihliadať na predpoklady vyžadované osobitnými predpismi. Predpoklady sú hmotnoprávne kritériá pre vykonávanie danej práce vyžadované právnymi predpismi. Zamestnávateľ je povinný dodržať požadované predpoklady a vybrať na obsadzovanú pozíciu len uchádzača, ktorý ich spĺňa. Zákonník práce rozlišuje predpoklady požadované právnymi predpismi a požiadavky, ktoré stanovuje zamestnávateľ vnútornými predpismi.

Obmedzenie výberu zamestnanca je teda požiadavka spĺňania predpokladu, ktorý určuje osobitný právny predpis, napr. zákon