Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v januári 2018 (triedy 33, 34, 36, 92)

20.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prinášame vám prehľad vybraných noriem z oblasti elektrotechniky. Uvedené normy boli vydané v januári 2018. 

STN EN 55035: 2018-01 (33 4233)

Elektromagnetická kompatibilita multimediálnych zariadení. Požiadavky na odolnosť.*)

 

STN EN 61000-4-11/A1: 2018-01 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-11: Metódy skúšania a merania. Skúšky odolnosti proti krátkodobým poklesom napätia, krátkym prerušeniam a kolísaniam napätia.*)

 

STN P CLC/TS 61400-14: 2018-01 (33 3160)

Veterné turbíny. Časť 14: Deklarovanie hodnôt zdanlivej hladiny akustického výkonu a tonality.*)

 

STN P CLC/TS 61400-26-1: 2018-01 (33 3160)

Veterné turbíny. Časť 26-1: Funkcieschopnosť systémov výroby veternej energie z pohľadu času.*)

 

STN P CLC/TS 61400-26-2: 2018-01 (33 3160)

Veterné turbíny. Časť 26-2: Funkcieschopnosť veterných turbín z pohľadu výroby.*)

 

STN P CLC/TS 61400-26-3: 2018-01 (33 3160)

Veterné elektrárne. Časť 26-3: Funkcieschopnosť veterných elektrární.*)

 

STN EN 62321-7-2: 2018-01 (34 6705)

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 7-2: Stanovenie obsahu šesťmocného chrómu (Cr(VI)) v polyméroch a elektronike kolorimetrickou metódou.*)

 

STN EN 62321-8: 2018-01 (34 6705)

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 8: Ftaláty v polyméroch stanovené plynovou chromatografiou v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS), pyrolitickou/termálnou desorpciou v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou (Py/TD-GC-MS).*)

 

STN EN 60603-7-81/AC: 2018-01 (35 4620)

Konektory pre elektronické zariadenia. Časť 7-81: Podrobná špecifikácia pre 8-pólové tienené voľné i pevné konektory na dátové prenosy na frekvenciách do 2 000 MHz.*)

 

STN EN 60749-28: 2018-01 (35 8799)

Polovodičové súčiastky. Mechanické a klimatické skúšobné metódy. Časť 28: Skúšanie citlivosti na elektrostatický výboj (ESD). Model nabitej súčiastky (CDM) – úroveň zariadenia.*)

 

STN EN 60749-43: 2018-01 (35 8799)

Polovodičové súčiastky. Mechanické a klimatické skúšobné metódy. Časť 43: Usmernenia na kvalifikačné plány spoľahlivosti

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: