dnes je 27.11.2022

Input:

Prenos daňovej povinnosti pri bezodplatnom dodaní nehnuteľnosti v roku 2022

21.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.2.2 Prenos daňovej povinnosti pri bezodplatnom dodaní nehnuteľnosti v roku 2022

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Platiteľ dane A daruje inému platiteľovi dane B nehnuteľnosť, ktorá má viac ako 5 rokov od prvej kolaudácie. Má sa pri bezodplatnom dodaní uplatniť prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Stanovisko:

Dodanie tovaru je vo svojej všeobecnosti z pohľadu problematiky dane z pridanej hodnoty zdaniteľné v prípadoch, len ak sa realizuje odplatným spôsobom ako súčasť ekonomických aktivít. Zákon o DPH však v niektorých ustanovených prípadoch určuje také bezodplatné dodávky tovaru resp. služby, ktoré podliehajú rovnakému režimu DPH ako by boli dodané za odplatu. To znamená, že ak platiteľ DPH dodá tovar resp. službu