dnes je 13.6.2024

Input:

Prerokovanie výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru so zástupcami zamestnancov v roku 2024

28.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.2 Prerokovanie výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru so zástupcami zamestnancov v roku 2024

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Podľa § 74 zákona č. 311/2001 Z. z. výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné. Zástupca zamestnancov je povinný prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom a okamžité skončenie pracovného pomeru do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedených lehotách nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo. Ustanovenie nie je samoúčelné, ale smeruje k ochrane zamestnanca, aby