Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár

26.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

20.2 Priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

Pri výrobe, spracovaní, doprave a skladovaní horľavých látok môžu vzniknúť pary, ktoré v spojení s kyslíkom zo vzduchu za určitých podmienok vytvárajú výbušnú zmes. Pritom musí byť vyvážená koncentrácia horľavých látok a vzduchu, ináč nebudú splnené podmienky výbušnosti, napr. ak je zmes príliš chudobná (nízka koncentrácia horľavých látok) alebo príliš bohatá (vysoká koncentrácia horľavých látok). Medzi týmito stavmi tvorí predel dolná a horná hranica výbušnosti. Ak sa vytvorená zmes iniciuje vplyvom teploty alebo cudzím vplyvom (napr. iskrením v elektrickom zariadení), môže dôjsť k výbuchu.

Priestory s nebezpečenstvom výbuchu sú podľa normy STN EN 60079-10 delené do zón:

Zóna 0: Priestor, v ktorom je výbušná plynová atmosféra prítomná trvale alebo dlhšie časové obdobie.


PRÍKLAD

Vnútorný priestor nádrží, nádob, kontajnerov a pod.

Zóna 1: Priestor, v ktorom môže vzniknúť výbušná plynová atmosféra počas normálnej prevádzky.


PRÍKLAD

Priestor okolo armatúr, priestor okolo ventilov a pod.

Zóna 2: Priestor, v ktorom sa nepredpokladá pravdepodobnosť vzniku výbušnej plynovej atmosféry počas normálnej prevádzky a ak výbušná atmosféra vznikne, pravdepodobnosť vzniku je nízka a výbušná atmosféra bude prítomná len krátko.


PRÍKLAD

Regulačná stanica plynu, priestor okolo prírubových spojení s plochým tesnením a pod.


POZNÁMKA

Priestorové vymedzenie zón musí byť pre konkrétny prípad súčasťou protokolárne určených vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 vrátane príslušných údajových listov podľa STN-EN 60079-10-1 a STN-EN 60079-10-2.

Ak sa v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu predpokladá prítomnosť nebezpečnej plynovej atmosféry, v elektrickej inštalácii môžu byť použité len prvky s ochranou proti výbuchu, t. j. vo vyhotovení Ex, čo znamená použitie niektorej z týchto ochrán:

  • pevný

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: