Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení elektrických - 2013

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení elektrických - 2013

Ing. Ján Vencel


 

 

 

Popis zisteného nedostatku

 

 

Konkrétny dôkaz, kde bol nedostatok zistený

 

 

Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená

 

 

Elektrická inštalácia v miestnostiach, kde sa nachádzajú sprchy nie je chránená doplnkovou ochranou prúdovým chráničom, pričom nie sú použité ani ochranné opatrenia elektrickým oddelením ani malým napätím SELV a PELV.

 

 

Sociálne miestnosti so sprchami.

 

 

Rozpor s čl. 701.415.1 STN 33 2000-7-701:2007, podľa ktorého v miestnostiach s vaňou alebo sprchou musí jeden prúdový chránič alebo niekoľko prúdových chráničov

(RCD) s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA chrániť všetky obvody.

Použitie takýchto prúdových chráničov RCD sa nevyžaduje pri obvodoch:

s ochranným opatrením „elektrické oddelenie”, ak každý obvod napája iba jeden spotrebič;

s ochranným opatrením „malé napätie SELV a PELV”.

 

 

K elektrickej inštalácií pre miestnosti, kde sú trvalo inštalované sprchy nie je k dispozícií aktuálna výkresová (projektová) dokumentácia.

Z neaktuálnej predloženej dokumentácie vyplýva, že sa v miestnosti nenachádzajú sprchy. V miestnostiach nie sú stanovené okolité zóny pre priestory so sprchou a tieto zóny nie sú do výkresovej dokumentácie zapracované.

 

 

Sociálne miestnosti so sprchami

 

 

Rozpor s čl. 132.13 STN 33 2000-1:2009, podľa ktorého ku každej elektrickej inštalácií sa musí zhotoviť primeraná dokumentácia.

Rozpor s čl. 4.7 STN EN 50110-1 (33 2100):2005, podľa ktorého musia byť dostupné aktuálne výkresy a dokumentácia elektrickej inštalácie.

Rozpor s čl. 515.1 STN 33 2000-5-51:2010, podľa ktorého zariadenie sa musí vybrať a stavať tak, aby sa predišlo škodlivému pôsobeniu medzi elektrickou inštaláciou a akýmikoľvek neelektrickými inštaláciami.

Rozpor s čl. č. 701.30 STN 33 2000-7-701:2007, podľa ktorého pri používaní tejto normy by sa mali brať do úvahy zóny špecifikované v článkoch 701.30.2 až 701.30.4.

 

 

V elektrickej inštalácií v miestnostiach, kde sú trvalo inštalované sprchy je použité ochranné opatrenie elektrickým oddelením, pričom je takto v každej miestnosti so sprchou chránený zásuvkový obvod s tromi zásuvkami v každej miestnosti.

 

 

Obvody č. F 11, F21 a F31 pre sprchovacie miestnosti.

 

 

Rozpor s čl. 701.413.1 STN 33 2000-7-701:2007, podľa ktorého sa ochrana elektrickým oddelením môže použiť iba na obvody napájajúce jeden spotrebič alebo jednu samostatnú zásuvku.

 

 

Elektrická svetelná inštalácia v miestnostiach, kde sa nachádzajú sprchy nie je chránená doplnkovou ochranou prúdovým chráničom, pričom pre tieto obvody nie sú použité ani ochranné opatrenia elektrickým oddelením ani malým napätím SELV a PELV. Elektrické zásuvkové obvody v uvedených miestnostiach sú chránené doplnkovou ochranou prúdovým chráničom.

 

 

Svetelné obvody č. S 11, S21 a S31 pre sprchovacie miestnosti.

 

 

Rozpor s čl. 701.415.1 STN 33 2000-7-701:2007, podľa ktorého v miestnostiach s vaňou alebo sprchou musí jeden prúdový chránič alebo niekoľko prúdových chráničov (RCD) s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA chrániť všetky obvody.

Použitie takýchto prúdových chráničov RCD sa nevyžaduje pri obvodoch:

s ochranným opatrením „elektrické oddelenie”, ak každý obvod napája iba jeden spotrebič;

s ochranným opatrením „malé napätie SELV a PELV”.

 

 

Miestne doplnkové pospájanie spájajúce ochranný vodič s neživými

časťami a prístupnými cudzími vodivými časťami zriadené v miestnosti, kde sa nachádzajú sprchy je zriadené pomocou ochranného vodiča, ktorý nie je súčasťou kábla a nie je chránený pred mechanickým poškodením. Prierez tohto vodiča je 2,5 mm2 Cu.

 

 

Kúpeľňa na prízemí v chate, v ktorej je inštalovaná kúpacia vaňa a sprchovací kút.

 

 

Podľa čl. 701.415.2 STN 33 2000-7-701:2007 sa musí zriadiť miestne doplnkové pospájanie, ktoré musí spájať ochranný vodič s neživými časťami a prístupnými cudzími vodivými časťami v miestnosti obsahujúcej kúpaciu a/alebo sprchovaciu vaňu, pričom prierez vodičov na takéto miestne ochranné pospájanie musí byť v súlade s čl. 543.1.3 STN 33 2000-5-54.

Uvedený stav je v rozpore s čl. 543.1.3 STN 33 2000-5-54: 2012, podľa ktorého prierez ochranného vodiča, ktorý nie je súčasťou kábla a nie je chránený pred mechanickým poškodením nesmie byť menší ako 4 mm2 Cu.

 

 

V budove nie je uskutočnené hlavné pospájanie a časti systémov ústredného vykurovania a časti vzduchotechnických systémov, ktoré vstupujú do kúpeľne s vaňou a sprchou nie sú súčasťou doplnkového pospájania.

 

 

Kúpeľňa na prízemí v chate, v ktorej je inštalovaná kúpacia vaňa a sprchovací kút.

 

 

Rozpor s čl. 701.415.2 STN 33 2000-7-701:2007, podľa ktorého v prípadoch, ak nie je v budove hlavné pospájanie, nasledujúce cudzie vodivé časti, ktoré vstupujú do miestnosti s vaňou alebo sprchou, musia byť súčasťou doplnkového pospájania:

časti rozvodov pitnej vody a systémov odpadu vody,

časti systémov ústredného vykurovania a časti vzduchotechnických systémov,

časti plynových systémov.

 

 

Svietidlo, ktoré je inštalované v zóne 2 v miestnosti, kde je umiestnená kúpacia vaňa, je v krytí so stupňom ochrany IP 43.

 

 

Kúpeľňa na prízemí v chate, v ktorej je inštalovaná kúpacia vaňa.

 

 

Rozpor s čl. 701.512.2 STN 33 2000-7-701:2007, podľa ktorého inštalované elektrické zariadenia musia mať aspoň tieto stupne ochrany:

v zóne 0: IPX7,

v zóne 1: IPX4,

v zóne 2: IPX4.

 

 

Zásuvka pre elektrický prietokový ohrievač vody, umiestnená pod umývadlom sa nachádza v umývacom priestore, ktorý je ohraničený:

a) zvislou plochou (plochami) prechádzajúcou obrysmi umývadla a zahŕňa priestor pod aj nad umývadlom a

b) podlahou a stropom.

 

 

Kúpeľňa na prízemí v chate, v ktorej je inštalovaná kúpacia vaňa a umývadlo.

 

 

Rozpor s čl. N 701.512.5 STN 33 2000-7-701:2007, podľa ktorého zásuvky a spínače sa môžu umiestniť iba mimo umývacieho priestoru.

 

 

Zásuvka pre elektrický prietokový ohrievač vody v školskom laboratóriu je umiestnená naľavo pod úrovňou umývadla od umývacieho priestoru, ktorý je ohraničený:

a) zvislou plochou (plochami) prechádzajúcou obrysmi umývadla a zahŕňa priestor pod aj nad umývadlom a

b) podlahou a stropom

 

 

Chemické laboratórium v budove strednej odbornej školy chemickej.

 

 

Rozpor s čl. N 701.512.6 STN 33 2000-7-701:2007, podľa ktorého v školských učebniach sa zásuvky pri umývadlách nesmú umiestňovať bližšie ako od umývacieho priestoru.

 

 

Zásuvka, umiestnená napravo pod umývadlom vo výške nad podlahou je vzdialená od umývacieho priestoru, ktorý je ohraničený:

a) zvislou plochou (plochami) prechádzajúcou obrysmi umývadla a zahŕňa priestor pod aj nad umývadlom a

b) podlahou a stropom

 

 

Kúpeľňa na prízemí v chate, v ktorej je inštalovaná kúpacia vaňa a umývadlo.

 

 

Rozpor s čl. N 701.512.5 STN 33 2000-7-701:2007, podľa ktorého zásuvky a spínače sa môžu umiestniť iba mimo umývacieho priestoru. Ak sú vo výške aspoň nad podlahou, môžu sa umiestniť tesne pri hranici umývacieho priestoru.

Ak sú umiestnené nižšie, musia byť vzdialené svojím najbližším okrajom aspoň od hranice umývacieho priestoru. Pritom sa musia brať do úvahy aj požiadavky, ktoré sú dôsledkom vonkajších vplyvov priestoru, v ktorom je umývací priestor umiestnený.

 

 

Svietidlo, ktoré je umiestnené v umývacom priestore nad umývadlom vo výške nad podlahou nie je chránené pred mechanickým poškodením.

 

 

Kúpeľňa na prvom poschodí v chate, v ktorej je inštalovaná kúpacia vaňa a umývadlo.

 

 

Rozpor s čl. N 701.55 STN 33 2000-7-701:2007, podľa ktorého elektrické zariadenia v umývacích priestoroch sa inštalujú po splnení

týchto podmienok:

a) Stupeň ochrany elektrických prístrojov a svietidiel, rovnako ako elektrické rozvody musia zodpovedať vonkajším vplyvom v umývacom priestore a zónam, v ktorých sú tieto zariadenia, svietidlá a rozvody inštalované.

b) V umývacom priestore sa má svietidlo umiestniť tak, aby jeho spodný okraj bol aspoň nad podlahou. Svetelný zdroj svietidla sa musí zakryť ochranným sklom. Všetky vonkajšie časti svietidla, ktoré sú nižšie ako nad podlahou, musia byť z trvanlivého izolantu. Ak je svietidlo umiestnené nižšie ako nad podlahou, musí sa chrániť pred mechanickým poškodením (napríklad ochranným košom, nárazu vzdorným krytom a pod.) a musí mať stupeň ochrany aspoň IPX1. Spodný okraj svietidla nesmie byť v žiadnom prípade nižšie ako nad horným okrajom umývadla alebo drezu.

 

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: