dnes je 23.2.2020
Input:

Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení zdvíhacích

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2 Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení zdvíhacích

Ing. Tamara Paceková

Žeriavy mobilné výložníkové

Popis zisteného nedostatku Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená 
Nie sú k dispozícii atesty háku.  čl.34, písm. g/ STN 27 0502-1  
Nosné lano v dĺžke 2m vykazuje zvlnenie.  čl. 3.5.10.1/ STN ISO 4309  
Chýba atest lana žeriava  čl.34, písm. g/ STN 27 0502-1  
Nosné lano žeriava nie je mazané  čl.3.3 /STN ISO 4309  
Lana mobilných a vežových žeriavov sa musí podrobiť prehliadke minimálne raz za týždeň.  Príloha C, čl. 3.1/ČSN ISO 4309  
Upevnenie a umiestnenie lana na cestnom výložníkovom žeriave nevylučuje jeho spadnutie z bubna a kladky.  čl. 21/STN 27 0502, časť 2  
Cestný výložníkový žeriav musí byť vybavený indikátorom vysokého napätia.  čl. 33/STN 27 0502 časť 3  
Žeriav musí byť vybavený samočinne pôsobiacim zariadením proti preťaženiu, ktoré za predpísaných podmienok vypne žeriavove pohyby. Zariadenie musí byť vybavené signalizáciou, ktorá upozorní žeriavnika na blížiaci sa stav preťaženia.  čl.29/ STN 27 0502-3  
Ak je žeriav vybavený operami pre zväčšenie stability základni, musí byť na stanovisku obsluhy uvedené, pri akom vyložení a bremene sa opory použijú.  čl.30/ STN 27 0502-3