dnes je 24.10.2021

Input:

Pripravované zmeny Zákonníka práce v oblasti stravovania zamestnancov - predpokladaná účinnosť od 1. augusta 2022

29.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.09.1.1 Pripravované zmeny Zákonníka práce v oblasti stravovania zamestnancov – predpokladaná účinnosť od 1. augusta 2022

Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel & Heger

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo dňa 29. júla 2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ako i ďalšie zákony, v súvislosti s vykonaním transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami.

Cieľom návrhu zákona je odstránenie nerovnosti pri