Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Riziká pre bezpečnosť práce v reštaurácii alebo kuchyni

3.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.9.2 Riziká pre bezpečnosť práce v reštaurácii alebo kuchyni

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi (pozri § 39 Zákonník práce) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a teda sa to týka aj práci v reštaurácii alebo v kuchyni.

V prvom rade treba spomenúť, že bezpečnosť práce v reštaurácii a kuchyni nemá žiadny oficiálny súbor bezpečnostných predpisov. Nemožno si teda myslieť, že sa budete riadiť podľa nejakého dopredu spracovaného vzoru alebo stiahnuté šablóny z internetu, v ktorej bude zoznam vašich povinností v oblasti BOZP.

Každý podnik, respektíve každé miesto, na ktorom dochádza k pracovnej činnosti, v našom prípade reštaurácie, kuchyňa, cukráreň, pekáreň, kaviareň alebo iná gastronomická prevádzka, má iné špecifiká - používa iné technológie, stroje, nástroje či prístroje, a navyše má tiež iné dispozície. Z toho vyplýva, že každý takýto podnik má odlišné, aj keď ale dosť podobné, riziká. Hovoríme tu o potenciálnych rizikách, ktoré môžu pracovníkom spôsobiť pracovný úraz. A práve podľa týchto rizík sa určujú povinnosti bezpečnosti práce a tiež prideľovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Najčastejšie riziká, ktoré predstavujú prácu v reštaurácii a kuchyni. Podobné riziká sa ale nachádzajú aj v pekárňach, cukrárňach alebo mäsových prevádzkach:

 • - poškodená podlaha (diery v podlahe, porušená podlaha, nezakryté šachty, kanály),
 • - nevhodný povrch (šmykľavý povrch – mastnoty),
 • - neprípustné zaťaženie podlahy
 • - nestekajúca voda z podlahy,
 • - nosnosť poklopov (prasknuté)
 • - ostrie a ostré hroty náradia (nože, sekáče, nožnice na hydinu, vidličky, ihly, atď.)
 • - rúčky, rukoväte, poriská a pod.
 • - oparenie teplými pokrmami a parou,
 • - popálenie o teplé povrchy,
 • - pád nádoby s pokrmom,
 • - pokladanie nádob na dvierka pečúcich trúb,
 • - odkrývanie pokrievok a poklopov,
 • - vkladanie potravín do horúceho tuku,
 • - rozohrievanie tuku,
 • - prenášanie väčších hrncov,
 • - prenášanie hrncov na sebe,
 • - úchytky musia byť pevné,
 • - pokladanie hrncov na seba, na kraj stola, šporákov, dvierok, pečúcich rúr, a pod.,
 • - horúce platne,
 • - otvorené veko trúby,
 • - plyn,
 • - ostré hrany,
 • - horúca pec,
 • - plechy na pečenie,
 • - elektrický kábel, zástrčka, zásuvka,
 • - umiestnenie v blízkosti nábytku,
 • - veká rúr – zaťažovanie.

Faktory, ktoré negatívne pôsobia na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

Odvetvie gastronómie je odlišné od iných odvetví tým, že od jeho zamestnancov je vyžadované pružné prispôsobovanie sa často náročným a meniacim sa požiadavkám chodu organizácie práce. Povinnosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre činnosť v gastronómii sa odvíja od reálnych rizík a rôznych faktorov, ktoré sú v každom pracovnom prostredí odlišné. Tieto závisia často od počtu zákazníkov a ich výberu z danej ponuky

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: