dnes je 28.9.2023

Input:

Rozsah výkonu domáckej práce a telepráce v roku 2023

23.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.06.2.1 Rozsah výkonu domáckej práce a telepráce v roku 2023

Bc. Monika Gajdošová


Otázka:

Môže zamestnanec na telepráci pracovať každý deň z iného miesta, alebo musí byť vopred dohodnuté v PZ, z akého konkrétneho miesta bude teleprácu vykonávať? Je zamestnávateľ povinný prispieť na výdavky spojené s používaním vlastných prostriedkov počas telepráce (okrem notebooku), ak je telepráca dohodnutá v pracovnej zmluve na 3 dni týždenne? Ak áno, akým spôsobom? Existuje na to denný paušál?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Pohľad autora na problematiku:

Problematiku domáckej práce a telepráce upravuje § 52 Zákonníka práce. Ide o prácu, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, ale zamestnanec ju vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti. Za domácnosť zamestnanca sa považuje