dnes je 24.2.2024

Input:

Skladovanie a používanie nebezpečných látok v potravinových obaloch v roku 2024

7.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.12.2.1 Skladovanie a používanie nebezpečných látok v potravinových obaloch v roku 2024

Ing. Lukáš Židík 


Otázka:

Pod aké porušenie, resp. rozpor s našou platnou legislatívou by ste zaradili nasledujúci nedostatok:

„Používanie potravinového obalu (plastová fľaša od rôznych nápojov v rôznych objemoch) na účely skladovania a používania (kvapkanie mazadla, dopĺňanie pohonných látok do rôzneho pracovného náradia a pod.) neznámych nebezpečných látok (rôzne oleje, benzín, nafta a iné nebezpečné látky).”

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon 124/2006 Z.z.

Zákon 79/2015 Z. z.

Vyhláška 96/2004 Z. z.

Pohľad autora na problematiku:

Z pohľadu požiarnej ochrany je vo vyhláške 96/2004 Z. z. presne určené, aké nádoby, obaly, atď. sa smú a nesmú používať na horľavé kvapaliny (napr. benzín, nafta, olej,... tak, ako píšete). Ďalej Zákon 124/2006 Z. z.§ 6 povinnosti