dnes je 13.6.2024

Input:

Skončenie pracovného pomeru v roku 2024

27.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.1 Skončenie pracovného pomeru v roku 2024

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Dohoda o skončení pracovného pomeru je jediným dvojstranným právnym úkonom, na základe ktorého dochádza ku skončeniu pracovného pomeru. Podľa § 60 zákona č. 311/2001 Z. z. ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP. Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

Deň skončenia

Deň skončenia nemusí byť v dohode uvedený len konkrétnym dátumom alebo časovým obdobím (v dňoch, týždňoch alebo mesiacoch), na konci ktorého sa pracovný pomer