dnes je 13.6.2024

Input:

Skrátenie periodicity školenia BOZP v roku 2023

28.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.06.2.2 Skrátenie periodicity školenia BOZP v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Čo musí obsahovať vnútorný predpis zamestnávateľa, aby sa mohli skrátiť lehoty periodických školení BOZP z troch rokov na dva roky? Je potrebné sa odvolať aj na konkrétnu STN, alebo stačí § 38 zákona č. 124/2006 Z. z.?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pohľad autora na problematiku:

Podľa § 7 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. platí, že obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný zamestnancom a zástupcom