dnes je 5.6.2020

Input:

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške kotolne s teplovodnými kotlami - vzor

29.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške kotolne s teplovodnými kotlami - vzor

Ing. Tamara PacekováPríklad správy o odbornej prehliadke vyhradeného technického zariadenia tlakového – nízkotlakovej kotolne s teplovodnými kotlami:

 

 

Názov a sídlo prevádzkovateľa

 

 

 

 

Adresa

 

 

 

 

IČO

 

 

 

 

Stredisko/Prevádzka

 

 

 

 

SPRÁVA O ODBORNEJ PREHLIADKE A ODBORNEJ SKÚŠKE

kotolne s teplovodnými kotlami

 

 

Meno a priezvisko revízneho technika

 

 

 

 

Č. osvedčenia revízneho technika

 

 

 

 

Č. oprávnenia na vykonávanie činnosti

 

 

 

 

IČO

 

 

 

 

 

 

Umiestnenie kotolne

 

 

 

 

Počet a druh kotlov

 

 

 

 

Výrobné čísla kotlov

 

 

 

 

Rok výroby kotlov

 

 

 

 

Výrobca kotlov

 

 

 

 

 

 

Typ vykurovacej sústavy

 

 

 

 

Výkon kotlov [kW]

 

 

 

 

Celkový výkon kotolne [kW]

 

 

 

 

Najvyššia pracovná teplota [°C]

 

 

 

 

Konštrukčný pretlak [MPa]

 

 

 

 

Skúšobný pretlak [MPa]

 

 

 

 

Výhrevná plocha [m2]

 

 

 

 

Palivo

 

 

 

 

Zistený stav:

a) Technická dokumentácia kotolne:

b) Kontrola stavebného objektu kotolne, umiestnenie a prístupnosť jednotlivých kotlov:

c) Výrobné štítky kotlov:

d) Manipulačný priestor okolo kotlov, kontrola bezpečnostných vzdialeností, priechodov a únikových ciest:

e) Kontrola vetrania kotolne, prevedenia podlahy, stien a stropu kotolne:

f) Kontrola osvetlenie kotolne a dôležitých častí kotlov, kontrola núdzového osvetlenia, kontrola zabezpečenia kuričov prenosnými svietidlami, kontrola umiestnenia zásuviek s bezpečným napätím v kotolni:

g) Kontrola umiestnenia hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych poplachových smerníc:

h) Kontrola vybavenia kuričov kotolne ochrannými pomôckami:

i) Kontrola zapojenia zabezpečovacích zariadení (expanzných

nádob):

j) Kontrola tlakomerov a teplomerov kotlov:

k) Kontrola uzavieracích armatúr:

l) Kontrola obehových čerpadiel:

m) Kontrola regulačných, signalizačných a blokovacích zariadení kotlov:

n) Kontrola preskúšavania výstroja kotolne:

o) Kontrola tesnosti kotlov, preverenie ťahových pomerov:

p) Vzduchové a spalinové ventilátory:

q) Kontrola potrubných rozvodov v kotolni, kontrola označenia hlavných armatúr:

r) Kontrola vodného hospodárstva kotolne:

s) Kontrola vykonávania merania prítomnosti kysličníka uhoľnatého v kotolni:

t) Kontrola palivového hospodárstva (prísunu uhlia, skládky paliva a (škváry, kontrola odškvarovacích zariadení) resp. (olejového hospodárstva kotolne, kontrola