dnes je 4.6.2020

Input:

Spresnenie úpravy základu dane v oblasti pohľadávok a záväzkov od 1. 1. 2020

23.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.6 Spresnenie úpravy základu dane v oblasti pohľadávok a záväzkov od 1. 1. 2020

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR koncom apríla 2019 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dani z príjmov s predpokladanou účinnosťou od roku 2020, resp. 2021. Návrh novely obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení. Jednou zo zmien, ktorá reaguje na praktické skúsenosti, je spresnenie pri úprave základu dane o nezaplatené záväzky a pri tvorbe daňovo uznanej opravnej položky k nepremlčaným a do základu dane zahrnutým pohľadávkam.

Pri úprave základu dane o nezaplatené záväzky sa spresňuje, že za úhradu záväzku sa nepovažuje nahradenie pôvodného záväzku novým zmenkovým záväzkom. V prípade tzv. novácie záväzku podľa § 570 až § 574 OZ (Občianskeho zákonníka), kedy dochádza aj k zmene výšky záväzku sa o rozdiel medzi pôvodnou výškou záväzku a novou výškou záväzku môže znížiť základ dane, avšak súčasne musí byť splnená podmienka podľa § 17 ods. 27 ZDP (zákona o dani z príjmov) na novú výšku záväzku, nakoľko splatnosť pôvodného záväzku sa novým záväzkom na daňové účely nemení.

Pri tvorbe daňovo uznanej opravnej položky k nepremlčaným a do základu dane