Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Sprievodná dokumentácia

25.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.2.2 Sprievodná dokumentácia

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

Sprievodnú dokumentáciu zabezpečuje dodávateľ určeného technického zariadenia a odovzdáva ju odberateľovi. Sprievodná dokumentácia zodpovedá skutočnému stavu zariadenia a požiadavkám technických predpisov. Obsahuje návod na bezpečné používanie zariadenia alebo jeho častí, údržbu a obsluhu.

Obsah sprievodnej dokumentácie určeného technického zariadenia:

  • doklad o posúdení dokumentácie určeného zariadenia technického bezpečnostným orgánom,

  • požiadavky na prepravu, manipuláciu a skladovanie určeného technického zariadenia,

  • návod na montáž, inštaláciu a vyskúšanie určeného technického zariadenia,

  • návod na uvedenie určeného technického zariadenia do prevádzky, požiadavky na prevádzkovanie určeného technického zariadenia vrátane návodu na obsluhu, prevádzku, údržbu, čistenie a konzerváciu, ktorý musí obsahovať prípustné, ako aj zakázané spôsoby použitia a manipulácie,

  • požiadavky a pokyny na overenie bezpečného stavu určeného technického zariadenia v prevádzke,

  • osobitné požiadavky na odbornú spôsobilosť

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: