Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

STN 38 6405 - Plynové zariadenia. Zásady prevádzky

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 38 6405 - Plynové zariadenia. Zásady prevádzky

Ing.Tibor Dobšony


 

 

Popis zisteného nedostatku

 

 

Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená

 

 

Prevádzkovateľ technického zariadenia plynového (okrem zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním s výkonom do 50 kW zariadení podľa STN 38 6460) nezabezpečil vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu do 1 mesiaca po uvedení zariadenia do prevádzky

 

 

čl. 15 STN 38 6405

 

 

Miestny prevádzkový predpis plynového zariadenia je vypracovaný v nedostatočnom rozsahu

 

 

čl. 18 a19 STN 38 6405

 

 

Miestny prevádzkový predpis plynového zariadenia, na ktorý nie je vypracovaná technická norma ani všeobecne záväzný predpis, nebol predložený na schválenie príslušným orgánom dozoru

 

 

čl. 20 STN 38 6405

 

 

Prevádzkovateľ plynového zariadenia nemá vypracovaný harmonogram vykonávania revízií a skúšok plynových zariadení

 

 

čl. 33 STN 38 6405

 

 

Revízie plynových zariadení nie sú vykonávané v predpísaných termínoch a prípadoch

 

 

čl. 30 STN 38 6405

 

 

Prevádzkovateľ plynového zariadenia nevykonáva opatrenia na zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky plynového zariadenia na základe výsledkov revízií

 

 

čl. 31 STN 38 6405

 

 

Revízny technik nemá vypracovaný technologický postup revízie (resp. je vypracovaný v nedostatočnom rozsahu)

 

 

čl. 35 STN 38 6405

 

 

Správy o revíziách plynových zariadení prevádzkovateľ neuschováva po stanovenú dobu úschovy

 

 

čl. 38 STN 38 6405

 

 

Prevádzkovateľ plynového zariadenia nezabezpečuje vedenie prevádzkového denníka plynových zariadení

 

 

čl. 45 STN 38 6405

 

 

Do prevádzkového denníka plynových zariadení nie sú vykonávané záznamy v predpísanom rozsahu

 

 

čl. 46 STN 38 6405

 

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: