Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

STN EN 60519-1 (33 5002): 2015-10 Bezpečnosť inštalácií pre elektrotepelné a elektromagnetické procesy. Časť 1: Všeobecné požiadavky ****)

8.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Norma nahradila jej predchádzajúce vydanie v anglickom jazyku z roku 2014, ktoré nahradilo vydanie z roku 2011 (to sa môže používať súbežne do 14.4.2018).

Norma špecifikuje všeobecné bezpečnostné požiadavky použiteľné na priemyselné elektrotepelné zariadenia. Požiadavky súčasnej normy platia pre priemyselné zariadenia určené pre elektrotepelné a na elektrickom teple založené spracovateľské technológie. Predmetom

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: