Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

STN EN 61439-5 (35 7107): 2011-08 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 5: Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach

7.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Táto norma nahrádza STN EN 60439-5 z júna 2007 v celom rozsahu. STN EN 60439-5 z júna 2007 sa môže súbežne s touto normou používať do 3.1.2016. STN EN 61439-5: 2011 zahŕňa technické zmeny vzhľadom na EN 60439-5: 2006:

  • zosúlaďuje s EN 61439-1 z pohľadu štruktúry a technického obsahu,
  • podľa aplikovateľnosti, dopĺňa nové preverovacie skúšky,
  • harmonizuje požiadavky káblových distribučných skríň elektrických staníc a káblových rozvodných skríň, za účelom eliminácie potreby identifikácie a definovania dvoch kategórií rozvádzačov,
  • zjednodušuje normy, ako dôsledok redukcie definovaných typov rozvádzačov a skratiek používaných na identifikáciu rozličných rozvádzačov.
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: