Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovanie u postupcu pohľadávky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

19.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.1.3 Účtovanie u postupcu pohľadávky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Ján Mintál

Postupy účtovania v JÚ upravujú spôsob a dopad účtovania postúpenia pohľadávok v jednoduchom účtovníctve u postupcu v zmysle ustanovenia § 14 ods. 8 až ods.10. Predovšetkým platí, že ak postupca v účtovnom období, v ktorom bola pohľadávka postúpená, dostal príjem z postúpenej pohľadávky, účtuje sa:

  1. k zmluvne dohodnutému dňu v knihe pohľadávok zánik pohľadávky z dôvodu postúpenia v menovitej hodnote,
  2. k zmluvne dohodnutému dňu v knihe pohľadávok vznik pohľadávky v ocenení dohodnutom s postupníkom,
  3. príjem z postúpenej pohľadávky v Peňažnom denníku medzi príjmy zahrnované do základu dane ako tzv. „ostatný príjem” (§ 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu Postupov účtovania) v okamihu jeho prijatia a v knihe pohľadávok sa účtuje zánik pohľadávky v ocenení podľa písmena b),
  4. v rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje v rámci Peňažného denníka rozdiel medzi príjmom z postúpenej pohľadávky a jej menovitou hodnotou, ak bola pohľadávka postúpená za cenu nižšiu ako je jej menovitá hodnota medzi „ostatné príjmy” zahrnované do základu dane z príjmov (§ 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu Postupov účtovania).


Aký je v sústave jednoduchého účtovníctva účtovný režim pohľadávok u postupcu pri postúpení pohľadávky v menovitej hodnote 3 500 eur za sumu 2 900 eur?

Keďže jednoduché účtovníctvo je daňovo orientované, treba si predovšetkým uvedomiť, že podľa § 17 ods. 12 písm. a) ZDP je u podnikateľa v jednoduchom účtovníctve súčasťou základu dane pri postúpení pohľadávky hodnota tejto pohľadávky, a to aj v prípade, ak ju podnikateľ predal (postúpil) za cenu nižšiu, ako je jej hodnota.

Účtovné zobrazenie predaja (postúpenia) pohľadávky pod jej hodnotu je nasledovné. Ak predávajúci dostane príjem z postúpenia pohľadávky v sume 2 900 eur, tento zaúčtuje do peňažného denníka ako príjem s vplyvom na základ dane medzi tzv. „ostatné príjmy”. V knihe pohľadávok zaúčtuje zánik predanej pohľadávky. V rámci koncoročných uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje rozdiel medzi príjmom z postúpenej pohľadávky a jej menovitou hodnotou pretože uvedenú pohľadávku predal pod jej menovitú hodnotu. T.j. v rámci uzávierkových operácií medzi príjmy zahrnované do základu dane v druhovom členení „ostatné príjmy” uvedie hodnotu 600 eur (3 500 eur – 2 900 eur). Takýmto spôsobom sa zabezpečí zákonom o dani z príjmov vyžadované zdanenie pôvodnej menovitej hodnoty pohľadávky, ako keby bola uhradená včas pôvodným dlžníkom a v plnej výške.

Ak by však postupca v účtovnom období, v ktorom bola pohľadávka postúpená, príjem z postúpenej pohľadávky nedostal, je potrebné postupovať v jednoduchom účtovníctve nasledovne:

  1. k zmluvne dohodnutému dňu v knihe pohľadávok zánik pohľadávky z dôvodu postúpenia v menovitej hodnote,
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: