dnes je 5.12.2021

Input:

Účtovanie zálohových faktúr v roku 2022

7.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.10.1.2 Účtovanie zálohových faktúr v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Faktúra predstavuje daňový doklad, ktorý je predmetom § 71 až § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”). Za faktúru sa považuje doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo elektronickej podobe a obsahuje údaje podľa § 74 zákona o DPH. V praxi sa však možno bežne stretnúť s určitou formou predfaktúr, ktoré sa vystavujú pred dodaním tovaru či služby, pričom ich úlohou je slúžiť ako zabezpečovací nástroj na zaplatenie dodávky. V praxi sa označujú ako zálohové faktúry, preddavkové faktúry, tzv. „proforma” faktúry alebo predfaktúry. Všetky tieto spomínané doklady sú však tzv. nedaňovými dokladmi, pretože neobsahujú údaje podľa § 74 zákona o DPH. Väčšinou neobsahujú dátum dodania tovaru alebo služby, rozpis na základ dane a DPH a text je väčšinou záloha alebo