dnes je 24.1.2022

Input:

Účtovný doklad z pohľadu digitalizácie od 1. 1. 2022

3.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.01.1.4 Účtovný doklad z pohľadu digitalizácie od 1. 1. 2022

Ing. Jozef Pohlod

Transformáciou účtovného záznamu sa rozumie zmena podoby účtovného záznamu pri spracovaní účtovného záznamu v účtovnej jednotke, pričom neporušenosť obsahu účtovného záznamu ostáva zachovaná. Zmenou podoby účtovného záznamu je zmena z listinnej podoby účtovného záznamu na elektronickú podobu účtovného záznamu alebo naopak. Z pohľadu digitalizácie sa zameriame práve na zmenu z listinnej na elektronickú podobu.

Účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi, účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách môže vykonať iba na základe účtovných dokladov (zásada dokladovosti).

Účtovný doklad podľa pôvodného zákona o účtovníctve je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať:

  1. slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
  2. obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,