dnes je 27.9.2023

Input:

Úhrada daňových výdavkov za zamestnanca vykonávajúceho prácu v zahraničí v roku 2023

26.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.07.2.1 Úhrada daňových výdavkov za zamestnanca vykonávajúceho prácu v zahraničí v roku 2023

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Otázka:

Daňovými výdavkami sú podľa § 19 ods. 3 písm. l) ZDP aj príspevky na DDS, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca ... a na DDS v zahraničí ...; Je možné tieto príspevky uznať v úhrne najviac vo výške 6 % zo zúčtovanej mzdy, náhrady mzdy a odmeny jednotlivého zamestnanca, alebo z miezd všetkých zamestnancov v 3. pilieri, alebo úplne zo všetkých miezd zamestnávateľa?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Účastník, ktorý je vyslaný na vykonávanie práce v inom štáte, a jeho zamestnávateľ môže počas vyslania účastníka platiť príspevky podľa tohto zákona /DDS/.

Za zamestnanca, ktorý vykonáva prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b) a má uzatvorenú účastnícku zmluvu, platí príspevky zamestnávateľ, a to od prvého dňa výkonu práce podľa § 2 ods.