dnes je 5.12.2021

Input:

Ust. § 104 ods. 2 vo vzťahu k zrážkam zo mzdy

7.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.10.1.6 Ust. § 104 ods. 2 vo vzťahu k zrážkam zo mzdy

JUDr. Martina Kostková

Paragraf 104 sa v Exekučnom poriadku koncepčne nachádza v rámci exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Napriek tomu veľmi úzko súvisí práve s exekúciou, ktorá sa vykonáva zrážkami zo mzdy.

Ust. § 104 ods. 2 hovorí jasne: „Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor.”

Povinný sa má, podľa tohto ustanovenia, priamo obracať na banku. Za predpokladu, že je mu na daný účet (v súvislosti s ktorým sa