dnes je 3.7.2022

Input:

Úvod

3.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.04 Úvod

Ing. Nadežda Fuksová

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

nové vydanie on-line časopisu Spravodaj pre obchodné spoločnosti prináša opäť aktuálne odborné príspevky, ktoré Vám pomôžu pri Vašom podnikaní.

Ak zamestnanec vytvorí dielo v pracovnom čase, v rámci výkonu svojej práce, na pokyn zamestnávateľa a na pracovných prostriedkoch, ktoré mu dal k dispozícii zamestnávateľ, takéto dielo potom napĺňa znaky zamestnaneckého diela. K posudzovaniu charakteristík zamestnaneckého diela Najvyšší súd dodáva, že „pre právny záver o tom, či určité dielo má povahu zamestnaneckého diela vytvoreného zamestnancom na splnenie jeho povinností a pod vedením zamestnávateľa je okrem zisťovania danosti základných pojmových znakov zamestnaneckého diela (existencia diela ako výsledku duševnej tvorivej činnosti a tiež existencia pracovnoprávneho prípadne obdobného vzťahu k zamestnávateľovi) potrebné aj zistenie, či príslušné dielo bolo