dnes je 3.7.2022

Input:

Úvodník

5.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia, vážené čitateľky,

v aktuálnom čísle on-line časopisu Bezpečnosť práce Vám okrem iného prinášame článok, kde sa venujeme manipulácií materiálu v skladoch.

Sklad je priestor určený pre skladovanie nejakého materiálu, surovín, výrobkov a tovarov tak, aby boli trvalo uchovávané v nezmenenom stave. Problematiku požiadaviek na pracovisko týkajúcu sa komunikácií pre chodcov v skladových priestoroch upravuje nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a STN 26 9010 - norma stanovuje šírky a výšky ciest a uličiek pre manipuláciu s materiálom z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výrobných, priemyslových a skladových objektoch. Viac sa dozviete v článku Sklad - šírky ciest a uličiek pre manipuláciu s materiálom.

V článku Biologické faktory pracovného prostredia sa lektor konkrétne zaoberá biologickým