dnes je 5.12.2021

Input:

Uzatvárania pracovných zmlúv s členmi štatutárnych orgánov a kolízia záujmov

7.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.10.1.3 Uzatvárania pracovných zmlúv s členmi štatutárnych orgánov a kolízia záujmov

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

V prípade uzatvárania pracovných zmlúv môže nastať otázka konfliktu záujmov, ak na oboch stranách stojí tá istá osoba – člen štatutárneho orgánu - a podpisuje tú istú zmluvu za obchodnú spoločnosť i za seba. Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. takéto konanie člena štatutárneho orgánu v rozpore záujmov neupravuje. Člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti nie je jej zástupcom a jeho konanie je konaním samotnej právnickej osoby. Napriek tomu sa použije v prípadoch, v ktorých záujmy štatutárneho orgánu sú v rozpore so záujmami obchodnej spoločnosti, analogicky § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. V zmysle tohto ustanovenia zastupovať iného nemôže ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného. Pracovné zmluvy