dnes je 29.9.2022

Input:

Vklad do obchodnej spoločnosti v jednoduchom účtovníctve v roku 2022

21.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.5 Vklad do obchodnej spoločnosti v jednoduchom účtovníctve v roku 2022

Ing. Ján Mintál

V podnikateľskej praxi sa možno stretnúť s prípadmi, keď podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva vkladá do obchodnej spoločnosti ako nepeňažný vklad napr. dlhodobý majetok, časť zásob, o ktorých účtoval ale aj finančné prostriedky, ktoré boli predmetom účtovníctva. Ako sa však tieto skutočnosti premietnu v jednoduchom účtovníctve?

V prípade peňažného vkladu do obchodnej spoločnosti, ktorý bude predmetom účtovníctva vkladateľa účtujúceho v JÚ (t. j. vklad bol uhradený z finančných prostriedkov, ktoré sú súčasťou obchodného majetku vkladateľa) je potrebné zaevidovať v peňažnom denníku úbytok finančných prostriedkov v hotovosti, resp. na účte a zároveň ako výdavok neovplyvňujúci základ dane v druhovom členení „Nákup dlhodobého finančného majetku”. Rovnako je