dnes je 27.9.2023

Input:

Všeobecné podmienky výpočtu paušálnej sumy na stravné

21.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.07.1.1 Všeobecné podmienky výpočtu paušálnej sumy na stravné

Ing. Ľuboslava Minková

Na základe všeobecných zásad paušalizácie môže zamestnávateľ paušalizovať aj stravné, pričom pri výpočte paušálu zamestnávateľ vychádza z priemerných podmienok rozhodných pre poskytovanie náhrad zamestnancovi; vypočítaná suma paušálu bude závisieť od rôznych skutočností, napr. od konkrétnych podmienok pracovných ciest každého zamestnanca (rôzne časové pásma, bezplatne zabezpečené stravovanie/raňajky v rámci ubytovacích služieb), od spôsobu výpočtu (plný počet pracovných dní, resp. kalendárnych dní, krátenie sumy paušálu z dôvodu neprítomnosti v práci a pod.), od časového hľadiska poskytovania paušálu (prepočet na denný paušál, týždenný a pod.).

So zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, môže zamestnávateľ podľa § 5 ods. 5 ZCN dohodnúť