dnes je 5.8.2020

Input:

Výberové konanie s väčším počtom uchádzačov počas koronavírusovej krízy

3.4.0202, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.9.11 Výberové konanie s väčším počtom uchádzačov počas koronavírusovej krízy

JUDr. Ivan Poruban


Môžeme, a ak áno, za akých podmienok, realizovať výberové konanie, kde sa prihlásilo 28 osôb? Je to považované za hromadnú akciu, ktorá je zakázaná?

Odpoveď:

Od 24. 03. 2020 až do odvolania platí Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva OLP/2731/2020, v ktorom je fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, a právnickým osobám uložený zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

K otázke, čo je možné považovať za hromadné podujatie podáva hlavný hygienik SR nasledovné objasnenie:

„Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne špecifikovať, aké osoby sa podujatia