dnes je 5.12.2021

Input:

Vydanie dokladu o vyúčtovaní mzdy

7.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.10.1.7 Vydanie dokladu o vyúčtovaní mzdy

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Podľa § 130 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ZP) je zamestnávateľ pri vyúčtovaní mzdy povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä i/ údaje o jednotlivých zložkách mzdy (napr. o tarifnej mzde, mzdových zvýhodneniach), ii/ o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním (napr. o príspevkoch zo sociálneho fondu), iii/ o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času (§ 87a ZP), iv/ o vykonaných zrážkach zo mzdy (§ 131 a 132 ZP) a v/ o celkovej cene práce (mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské, starobné, invalidné, garančné a úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ale aj poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné