dnes je 29.9.2022

Input:

Výklad k zákonu -256/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike

3.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.101 Výklad k zákonu -256/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike

JUDr. Renáta Považanová

Európska komisia predstavila 30. novembra 2016 balík opatrení pod označením tzv. „Čistá energia pre všetkých Európanov” (Clean Energy for all Europeans Package – ďalej len „CEP”).

CEP v sebe zahŕňa opatrenia v oblasti vnútorného trhu s elektrinou a bezpečnosti dodávok elektriny, ako aj v oblasti energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE”) a tiež pravidiel pre riadenie energetickej únie (governance).

Medzi hlavné ciele opatrení CEP sa radí:

  1. uprednostňovať energetickú efektívnosť,
  2. dosiahnuť celosvetovo vedúce postavenie v oblasti energie z OZE a
  3. zabezpečiť spravodlivé podmienky pre spotrebiteľov.

Za účelom transpozície balíka opatrení CEP do právneho poriadku