dnes je 27.9.2023

Input:

Význam ergonómie a ľudského faktora

26.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.06.1.2 Význam ergonómie a ľudského faktora

Ing. Lukáš Židík

Ergonómia je vedecká štúdia efektívnosti zamestnancov v ich pracovnom prostredí. Zahŕňa návrh a usporiadanie výrobkov, systémov a zariadení na optimalizáciu ľudského výkonu a pohody. Ľudské faktory sa na druhej strane zaoberajú spôsobmi, akými zamestnanci vzájomne reagujú so systémami, vrátane strojov, nástrojov a iných zariadení. Oblasť ergonómie a ľudských faktorov sa venuje pochopeniu toho, ako zamestnanci pracujú a ako možno ich pracovné prostredie optimalizovať, aby sa zlepšilo ich zdravie, bezpečnosť a celkový pracovný výkon.

Ergonómia a ľudský faktor sú dôležité v širokej škále priemyselných odvetví a pracovných prostredí vrátane výroby, stavebníctva, zdravotníctva a kancelárskych priestorov. Medzi kľúčové oblasti, kde ergonómia a ľudské faktory zohrávajú rozhodujúcu úlohu, možno zaradiť dizajn pracoviska, dizajn produktov a