dnes je 29.9.2022

Input:

Vzor pracovného poriadku

20.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.1.5 Vzor pracovného poriadku

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

PRACOVNÝ PORIADOK

Zamestnávateľ XY podľa ustanovenia § 84 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ako “Zákonník práce“)

- po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / základnej odborovej organizácie (pozn. ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov)

- Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov (pozn. ani zamestnanecká rada ani odborová organizácia, zamestnávateľ vydáva pracovný poriadok sám, t. j. nie je potrebný súhlas zamestnancov na vydanie pracovného posudku).

vydáva tento pracovný poriadok:

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Pracovný poriadok bližšie konkretizuje ustanovenia Zákonníka práce a pracovnoprávnych predpisov.

2. Pracovný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa.

3. Na zamestnancov, ktorí pracujú u zamestnávateľa na základe dohôd o