dnes je 29.9.2022

Input:

Vzor úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

24.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.05.1.1 Vzor úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.


Stiahnuť vzor

ÚPLNÉ ZNENIE SPOLOČENSKEJ ZMLUVY O ZALOŽENÍ SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM ......................., s. r. o., ku dňu………………

Článok I
Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Spoločnosť bude vykonávať podnikateľskú činnosť pod obchodným menom:

................., s.r.o.

2. Sídlom spoločnosti je adresa: ......................................................................

Článok II
Spoločníci (zakladatelia)

Zakladateľmi – spoločníkmi obchodnej spoločnosti ........................, s. r. o., sú:

1. Meno a priezvisko……………………………….., nar. ..............., r. č. ...........................,

trvale bytom