dnes je 24.1.2022

Input:

Zákon č. 480/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit)

3.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.01.1.3 Zákon č. 480/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit)

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Účinnosť uvedeného zákona sa posúva na 1. marca 2022.

Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon upravuje poskytovanie podpory Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v pracovnom pomere:

  • podpora sa bude poskytovať v čase skrátenej práce, od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa z tohto dôvodu,

  • vonkajším faktorom je faktor, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a ktorý má