dnes je 3.7.2022

Input:

Zamestnanec a škoda vyplývajúca z podnikateľského rizika zamestnávateľa

3.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.04.1.5 Zamestnanec a škoda vyplývajúca z podnikateľského rizika zamestnávateľa

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Dôvodom vylúčenia zodpovednosti zamestnanca za škodu je situácia, ak škoda vyplýva z podnikateľského rizika. Zamestnanec podľa Zákonníka práce nezodpovedá za škodu, ktorá vyplýva z podnikateľského rizika. Čo sa považuje za podnikateľské riziko, zákon nedefinuje, je to škoda alebo strata, ktorá vznikne nepatrným poškodením výrobkov, nepatrným prehliadnutím, drobnou nepozornosťou zamestnanca, ktorá môže nastať pri bežnom výkone práce. Týka sa to aj nepatrnej škody vzniknutej napríklad pri skúšobnej výrobe. Môže ísť o škody, ktoré nepresahujú určité percento, spôsobené vlastnosťami tovarov. Zamestnanec nezodpovedá za nepredanie tovaru v záručnej dobe.

Zamestnávateľ v týchto prípadoch nie je oprávnený prenášať náklady na zamestnanca alebo sankcionovať