dnes je 28.9.2023

Input:

Zavedenie konta pracovného času

12.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.1 Zavedenie konta pracovného času

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

V spoločnosti máme zavedené konto pracovného času (KPČ), ktoré je zakotvené v kolektívnej zmluve, avšak postupom času prichádzame na rôzne nedostatky a nejasnosti v rámci konta pracovného času.

Zamestnanci pracujúci na KPČ majú bez ohľadu na to, koľko za daný mesiac reálne odpracovali, vyplatený plný mesačný fond (162,5 hodín) a, samozrejme, príplatky, ktoré im reálne za daný mesiac prináležia, ktoré sú vypočítané z ročného fondu 1950 hodín/12 mesiacov. Požiadavka zamestnancov je taká, aby sa im pri vyrovnávacom období, ktoré je pre nadčasové/kladné hodiny jeden rok, nepočítali nadčasové hodiny z 1950 hodinového fondu (to znamená, že nadčasové hodiny by boli všetky hodiny nad rámec 1950 hodín), avšak požiadavka je, aby sa im pri evidencii kladného/záporného konta nadčasové hodiny vypočítavali pri