dnes je 24.2.2024

Input:

Zodpovedná osoba za OPP v PIK v roku 2024

8.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.12.2.2 Zodpovedná osoba za OPP v PIK v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

V požiarnej identifikačnej karte je potrebné stanoviť osobu zodpovednú za ochranu pred požiarmi v organizačnej zložke podniku alebo prevádzkarne.

Vo vzorových PIK sme natrafili na TPO právnickej osoby, resp. dodávateľa – TPO. Však si myslíme, že zodpovednosť je daná celkom jasne v § 6 zákona č. 314/2001 Z. z. a je to štatutárny orgán právnickej osoby.

Dá sa takáto povinnosť preniesť na TPO alebo v PIK je myslené tak, že je to osoba zodpovedná za dokumentáciu OPP, značenie, akcieschopnosť HP a pod.?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii

Pohľad autora na problematiku:

  1. Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú