dnes je 29.9.2022

Revízie plynových zariadení

28.9.2014, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Revízie plynových zariadení

21.5.2015, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecné predpisy pre plynové zariadeniaArchív

25.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dokumenty súvisiace s prevádzkou plynových zariadeníArchív

25.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadeniaArchív

29.10.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

STN 38 6405 - Plynové zariadenia. Zásady prevádzkyArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sprava o vychodiskovej prehliadke plynoveho zariadenia na spotrebu plynov spalovanimArchív

25.7.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie na obsluhu plynových a tlakových zariadení v roku 2020Archív

18.2.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadované znalosti ku skúškam revíznych technikov (odborných pracovníkov) plynových zariadeníArchív

28.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na samostatnú obsluhu plynových zariadeníArchív

24.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzková evidenciaArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Revízie, skúšky a prehliadky

1.1.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

STN EN 15001-2: PrevádzkaArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsluha kotolne a jej povinnostiArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia - právna úpravaGarancia

2.1.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia plynovéArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zoznam noriem

Zdroj: Verlag Dashöfer

Životnosť plynovodov v budovách

27.9.2013, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia - skupina AArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej prehliadke kotolne s teplovodnými kotlamiArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzkové predpisy výrobcu kotlaArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor celoročnej objednávky servisných služiebArchív

25.7.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške kotolne s teplovodnými kotlami - vzorArchív

29.10.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Oboznamovanie (školenie) BOZPGarancia

3.4.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia plynovéArchív

17.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Školenie BOZP pri opakovanom nástupe zamestnanca do práceArchív

4.4.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzka teplovodných kotlovArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

STN EN 15001-2: ÚdržbaArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer