dnes je 23.3.2023

Správa o odbornej prehliadke a skúške tlakovej stanice plynuArchív

30.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške regulačnej stanice plynuArchív

30.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Vzor úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Vzor vyhlásenia správcu vkladovArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Vzor pracovného poriadkuArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Porušenie pracovnej disciplínyArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Dodatok k pracovnej zmluve, že zamestnanec môže vykonávať príležitostne prácu z domu (home office)Archív

13.5.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Žiadosť o splátkový kalendár v exekúcii zrážkami zo mzdy v roku 2021Archív

13.4.2021, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Vzor plnomocenstvaArchív

2.12.2020, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Podpisový vzor konateľaArchív

20.11.2020, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Správa o vnútornej odbornej prehliadke a odbornej skúške parného kotla - vzorArchív

29.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Správa o opakovanej vonkajšej odbornej prehliadke a odbornej skúške parného kotla - vzorArchív

28.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Zápis z overenia odborných vedomostí technických zariadeníArchív

23.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Prihláška na overenie odborných vedomostí technických zariadeníArchív

22.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške kotolne s teplovodnými kotlami - vzorArchív

29.10.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkovArchív

29.10.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Hodnotenie pracovných rizíkArchív

29.10.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Vzor pracovného poriadkuArchív

7.12.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Evidenčná karta vyhradeného technického zariadenia tlakovéhoArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Protokol o preskúšaní obsluhy nízkotlakovej kotolneArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Správa o periodickej kontrole potrubie vykonanej podľa STN 13 0108Archív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Preskúšavanie poistného ventilu tlakovej nádoby stabilnejArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Preskúšavanie poistného ventilu nízkotlakovej kotolneArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Triedna kniha odborného školenia obsluhy vyhradených tlakových zariadeníArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Protokol o meraní zostatkovej hrúbky steny tlakovej nádoby stabilnejArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Záznam o zacvičení obsluhy nízkotlakovej kotolneArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Záznam o zacvičení obsluhy potrubných rozvodovArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Správa o skúške teplovodného kotlaArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Evidenčná karta vyhradeného technického zariadenia tlakovéhoArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Protokol o preskúšaní obsluhy potrubných rozvodovArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Preskúšavanie tlakomeru tlakovej nádoby stabilnejArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Poverenie osoby zodpovednosťou za prevádzku a údržbu a potrubných rozvodovArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Správa o odbornej prehliadke kotolne s teplovodnými kotlamiArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Správa o skúške potrubia vykonanej podľa STN EN 13480Archív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Záznam o zacvičení obsluhy tlakovej nádoby stabilnejArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Preskúšavanie tlakomeru nízkotlakovej kotolneArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Poverenie zodpovednosťou za prevádzku a údržbu tlakových nádob stabilnýchArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Triedna kniha odborného školenia obsluhy vyhradených tlakových zariadeníArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Ako by mal vyzerať protokol o určení vonkajších vplyvov?Archív

25.7.2018, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro