dnes je 29.1.2023

Technické zariadenia tlakovéArchív

25.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Technické zariadenia tlakovéArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Obsluha tlakových nádob stabilnýchArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zásobníkové tlakové stanice LPGArchív

25.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Správa o tlakovej odbornej prehliadke a odbornej skúške tlakovej nádoby stabilnej - vzorArchív

30.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Technické zariadenia tlakové: Písmeno e)Archív

27.4.2020, Ing. Tibor Dobšony, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Prevádzka tlakových nádob stabilnýchArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Technické zariadenia tlakové: Písmeno b)Archív

12.12.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Technické zariadenia tlakové: Písmeno a)Archív

24.4.2020, Ing. Tibor Dobšony, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Poverenie na obsluhu plynových a tlakových zariadení v roku 2020Archív

18.2.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Bezpečné uskladňovanie a manipulácia s tlakovými nádobami na stlačené plynyGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Prevádzka teplovodných kotlovArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Batériové, jednoduché a spotrebné tlakové staniceArchív

25.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Preskúšavanie tlakomeru tlakovej nádoby stabilnejArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Správa o odbornej prehliadke a skúške tlakovej stanice plynuArchív

30.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Technické zariadenia tlakové: Písmeno d)Archív

27.4.2020, Ing. Tibor Dobšony, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Technické zariadenia tlakové: Písmeno c)Archív

12.12.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN 07 0620 - Prevádzka, obsluha a údržba parných a horúcovodných kotlovArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Technické zariadenia plynovéArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN 38 6460: Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG)Archív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia tlakovéGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Revízie, skúšky a prehliadky

10.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN 69 0012: December 1984; Tlakové nádoby stabilné; Prevádzkové požiadavkyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Technické zariadenia - právna úpravaGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Komentár k Vyhláške č. 398/2013 Z. z. - novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2014 - 2.časťGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Vyhláška č. 59/1982 Zb. v znení vyhlášky č. 484/1990 Zb, - nedostatky na tlakových zariadeniachArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Protokol o preskúšaní obsluhy tlakových nádob stabilnýchArchív

25.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Evidenčný list vyhradeného technického zariadenia tlakovéhoArchív

25.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Záznam o zacvičení obsluhy tlakovej nádoby stabilnejArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Správa o tlakovej skúške parného kotla - vzorArchív

30.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

STN 07 0710 Prevádzka, obsluha a údržba parných a horúcovodných kotlovArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

TPP 700 01: Montáž vnútorného plynovoduArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Doklad o spôsobilosti na samostatnú obsluhu tlakových nádob stabilnýchArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Preskúšavanie poistného ventilu tlakovej nádoby stabilnejArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Evidenčná karta vyhradeného technického zariadenia tlakovéhoArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Bezpečnostné predpisyArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Ako získať odbornú spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov?Archív

29.11.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN EN 15001-1: Navrhovanie systémov riadenia tlakuArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN 69 0012: Obsluha, revízie a skúšanie nádobArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia - skupina AArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Správa o vnútornej odbornej prehliadke a odbornej skúške tlakovej nádoby stabilnej - vzorArchív

30.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia plynovéGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Poverenie zodpovednosťou za prevádzku a údržbu tlakových nádob stabilnýchArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Evidenčná karta vyhradeného technického zariadenia tlakovéhoArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro