dnes je 29.9.2022

Technické zariadenia tlakovéArchív

25.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia tlakovéArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o tlakovej odbornej prehliadke a odbornej skúške tlakovej nádoby stabilnej - vzorArchív

29.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Prevádzka tlakových nádob stabilnýchArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásobníkové tlakové stanice LPGArchív

25.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsluha tlakových nádob stabilnýchArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie na obsluhu plynových a tlakových zariadení v roku 2020Archív

18.2.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 07 0620 - Prevádzka, obsluha a údržba parných a horúcovodných kotlovArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia tlakové: Písmeno b)Archív

12.12.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia tlakové: Písmeno a)Archív

24.4.2020, Ing. Tibor Dobšony, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Technické zariadenia tlakové: Písmeno e)Archív

27.4.2020, Ing. Tibor Dobšony, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Technické zariadenia tlakové: Písmeno c)Archív

12.12.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia tlakové: Písmeno d)Archív

27.4.2020, Ing. Tibor Dobšony, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Prevádzka teplovodných kotlovArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Batériové, jednoduché a spotrebné tlakové staniceArchív

25.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o tlakovej skúške parného kotla - vzorArchív

30.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Technické zariadenia - právna úpravaGarancia

2.1.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 69 0012: December 1984; Tlakové nádoby stabilné; Prevádzkové požiadavkyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 38 6460: Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG)Archív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena vo vyhláške MPSVaR č. 508/2009 od 2013

7.1.2013, Ing. Juraj Bondra, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v tlakových nádobách od 20. apríla 2016

1.12.2015, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia tlakovéArchív

17.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Revízie, skúšky a prehliadky

1.1.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doklad o spôsobilosti na samostatnú obsluhu tlakových nádob stabilnýchArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia plynovéArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preskúšavanie tlakomeru tlakovej nádoby stabilnejArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 07 0710 Prevádzka, obsluha a údržba parných a horúcovodných kotlovArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záznam o zacvičení obsluhy tlakovej nádoby stabilnejArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

TPP 700 01: Montáž vnútorného plynovoduArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preskúšavanie poistného ventilu tlakovej nádoby stabilnejArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia plynovéArchív

17.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

STN 69 0012: Obsluha, revízie a skúšanie nádobArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia - skupina AArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer