dnes je 29.9.2022

Preskúšavanie tlakomeru nízkotlakovej kotolneArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preskúšavanie poistného ventilu nízkotlakovej kotolneArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záznam o zacvičení obsluhy nízkotlakovej kotolneArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsluha kotolne a jej povinnostiArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej prehliadke kotolne s teplovodnými kotlamiArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Protokol o preskúšaní obsluhy nízkotlakovej kotolneArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzka teplovodných kotlovArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripravované predpisyGarancia

2.1.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doklad o spôsobilosti na samostatnú obsluhu nízkotlakovej kotolne VI. triedyArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technický popis vykurovacej sústavyArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzková evidenciaArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške kotolne s teplovodnými kotlami - vzorArchív

29.10.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecné predpisy pre plynové zariadeniaArchív

25.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnostné predpisyArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Protipožiarne opatrenia a vykonávanie protipožiarneho zásahuArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o skúške teplovodného kotlaArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor celoročnej objednávky servisných služiebArchív

25.7.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 07 0710 Prevádzka, obsluha a údržba parných a horúcovodných kotlovArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

RozvádzačeArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN EN 1775: Uvedenie do prevádzky; prevádzka a údržbaArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzkové predpisy výrobcu kotlaArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavné domové vedenieArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. f)Archív

25.7.2018, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. g)Archív

25.7.2018, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 07 0620 - Prevádzka, obsluha a údržba parných a horúcovodných kotlovArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školenie BOZP pri opakovanom nástupe zamestnanca do práceArchív

4.4.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.Archív

12.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

OsvetlenieArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zásuvkové obvodyArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zodpovednosť za škodu pri prevádzke výťahov - Zákon o BOZP a súvisiace právne predpisyGarancia

25.7.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia plynovéArchív

17.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

24.9.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranná prilba v zamestnaníGarancia

21.2.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

OsvetlenieArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Nové vykonávacie vyhláškyGarancia

25.7.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Svetelné obvodyArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia tlakovéArchív

17.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

STN 38 6460: Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG)Archív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predpísané parametre osvetleniaArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro