dnes je 17.8.2022

Najnovšie

Poskytnutie krátkodobej pôžičky v účtovníctve SZČO v roku 2022Garancia

17.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V rámci jednoduchého účtovníctva je nevyhnutné poskytnuté pôžičky u veriteľa štruktúrovať z aspektu ich doby splatnosti – t.z. podľa toho, či ide o poskytnutie dlhodobej pôžičky (s dobou splatnosti viac ako jeden rok) alebo o poskytnutie krátkodobej pôžičky – tzn. s dobou splatnosti najviac ...

ČlánkyGarancia

17.8.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Nadežda Fuksová ...

Automobil v obchodnom majetku SZČO nadobudnutý dedením v roku 2022Garancia

17.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Podnikateľ zaradil v roku 2022 do obchodného majetku používaného na podnikanie osobné motorové vozidlo, ktoré nadobudol v roku 2021 dedením po svojom otcovi. Notár v uznesení o dedičstve stanovil všeobecnú cenu vozidla v sume 8 000 eur. Otec toto vozidlo kúpil v roku 2020 za cenu ...

Povinnosť predkladať záznamy pri kúpe motorového vozidla z iného členského štátu v roku 2022Garancia

17.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V zmysle § 70 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) je ustanovená pre platiteľov dane povinnosť viesť a doručiť záznamy o pozemnom motorovom vozidle, kúpenom v inom členskom štáte EÚ, ktoré je alebo bolo vedené v evidencii vozidiel ...

Otázky a odpovedeGarancia

17.8.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Nadežda Fuksová ...

Výdavky SZČO na BOZP v roku 2022Garancia

17.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Môže si dať živnostník do nákladov aj pracie prostriedky, osobné čistiace prostriedky ako toaletné mydlo, solvínu, ochranný krém na ruky a tiež aj toaletný papier. Živnostník pôsobí v oblasti stavebných a murárskych prác. Musí si živnostník k tomu urobiť aj nejaký vnútorný predpis ...

Kúpa automobilu na splátky v JÚ podnikateľa v roku 2022Garancia

17.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Podnikateľ uzatvoril kúpnu zmluvu za účelom obstarania ojazdeného automobilu v hodnote 3 500 eur. Zmluvné strany sa dohodli na splátkovom kalendári takto: do konca roku 2021 podnikateľ uhradí v hotovosti 1 750 eur, do konca júna 2022 sumu 1 000 eur a do konca roka 2022 zvyšných ...

ÚvodníkGarancia

17.8.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Nadežda Fuksová Vážení čitatelia, v aktuálnom čísle časopisu - Spravodajca pre živnostníkov – sa dozviete zaujímavosti z oblasti prevádzkovania živnosti a jej pozastavenia podnikateľom. V podnikateľskej praxi sa často možno stretnúť s prípadmi, kedy sa podnikatelia rozhodujú medzi ukončením alebo ...

Pozastavenie prevádzkovania živnosti podnikateľom v roku 2022Garancia

17.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V podnikateľskej praxi sa často možno stretnúť s prípadmi, kedy sa podnikatelia rozhodujú medzi ukončením alebo pozastavením svojej podnikateľskej činnosti. Pozastavenie a zánik živnostenského oprávnenia upravujú § 57 a § 58 zákona č.455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (ďalej iba ...

Bioplynové stanice dostanú na modernizáciu z plánu obnovy 20 miliónov eurGarancia

5.8.2022, Zdroj: SITA

... Slovenské bioplynové stanice čaká modernizácia. Ministerstvo hospodárstva SR už vyhlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti Zelenej ekonomiky. Podpora sa zameriava na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu alebo transformáciu bioplynových staníc ...

viac článkov
Najčítanejšie

Bezpečnostné požiadavky a pokyny pre manipuláciu s fľašami na plyny - 2.časť

24.3.2014, Ing. Jozef Mikula, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Mikula, PhD V prvej časti seriálu sme si predstavili základné povinnosti zamestnancov. V druhej časti seriálu charakterizujeme všeobecné povinnosti zamestnancov pri umiestnení, doprave a používaní fliaš. V prvej časti seriálu sme si predstavili základné povinnosti zamestnancov. V druhej časti ...

Vzor evidenčnej karty pridelených osobných ochranných pracovných pomôcok

2.4.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková Viete, ako má vyzerať správne evidenčná karta osobných ochranných pracovných pomôcok? Pripravili sme pre vás jej vzor pre rok 2018. Vzor evidenčnej karty pridelených osobných ochranných pracovných pomôcok Pridelené OOPP, v súlade s nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z., zabezpečujú ...

Výpočet skratových prúdov v trojfázových striedavých sústavách

11.12.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Dušan Medveď PhD. Výpočet skratových prúdov pri projektovaní elektrickej inštalácie je neustále aktuálna téma, nakoľko dochádza k vysokému nárastu elektrických záťaží/spotrebičov, ako aj rozptýlených zdrojov energie. Výpočet skratových prúdov pri projektovaní elektrickej inštalácie je neustále ...

Osobné ochranné pracovné pomôcky v elektrotechnike

18.12.2013, Ing. Marián Schlarmann, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Marián Schlarmann Pri činnostiach vykonávaných na technických zariadeniach elektrických je v prevažnej väčšine prípadov nutné používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Všeobecné zásady ich použitia a vhodnosti na konkrétne druhy činností upravujú viaceré všeobecne záväzné právne predpisy ...

Revízie, skúšky a prehliadky

1.1.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Táto časť vzorov je zameraná na revízie skúšky a prehliadky vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009. Ide o elektrické, plynové tlakové a zdvíhacie zariadenia. Elektrické zariadenia - Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia pracovného stroja ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

19.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

20.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

26.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Práca vo výškach - lešenie

Lektor: Ing. Lukáš Židík

Dátum: 22.8.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Osvetlenie pracovísk podľa novej normy

Lektor: Prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 7.9.2022

Čas konania: 9:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Katalóg firiem
Katalóg firiem
PREDPOVEĎ POČASIA