dnes je 17.4.2024

Najnovšie

Slovensko sa zaujíma o možnosti prepravy plynu z kaspického regiónuGarancia

12.4.2024, Zdroj: SITA

... Ministerka hospodárstva Denisa Saková rokovala o možnosti prepravy plynu z kaspického regiónu na Slovensko. Spolu s premiérom Robertom Ficom sa dnes stretla s ministrom hospodárstva Azerbajdžanu Mikayilom Jabbarovom. Hovorili aj o posilnení obchodnej spolupráce medzi oboma krajinami, podpore vzájomných ...

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2024 (triedy 33, 34, 35, 36, 37)Garancia

11.4.2024, Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD. STN EN 50549-2/Zmena A1: 2024-01 (33 0123) Požiadavky na generátory určené na pripojenie paralelne s distribučnou sieťou. Časť 2: Pripojenie na distribučnú sieť vysokého napätia (MV). Generátory do typu B vrátane.*) STN EN 50549-1/Zmena A1: 2024-01 (33 0123) Požiadavky na ...

ÚRSO - niekoľko praktických rád pre odberateľov o vyúčtovaníGarancia

10.4.2024, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

... Na základe aktuálnych otázok od odberateľov tepla ponúka úrad niekoľko praktických odpovedí/rád o vyúčtovaní tepla. Na základe aktuálnych otázok od odberateľov tepla ponúka úrad niekoľko praktických odpovedí/rád o vyúčtovaní tepla. Otázka: Do konca mája dostanem vyúčtovanie za spotrebu tepla a ...

Mimoriadne rokovanie s ministrami vlády SR o budúcnosti slovenskej energetiky a priemysluGarancia

10.4.2024, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

... Z iniciatívy predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka sa na pôde úradu v Bratislave uskutočnilo dňa 09.04.2024 mimoriadne pracovné stretnutie, ktoré sa týkalo budúcnosti slovenskej energetiky a s tým súvisiacimi možnosťami využitia výrobného potenciálu podnikov v oblasti výroby elektriny s účasťou štátu. Na stretnutie ...

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške regulačnej stanice plynuGarancia

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Podľa vyhlášky č. 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Sprava o východiskovej prehliadke plynového zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním - Lokálny plynový spotrebičGarancia

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Príklad správy o východiskovej odbornej prehliadke vyhradeného technického zariadenia plynového – lokálneho plynového spotrebiča: Počet listov        List č.    1    Evidenčné číslo        Názov a sídlo organizácie        Adresa organizácie        IČO ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor servisnej zmluvy o poskytovaní servisných služieb na technických zariadeniach parný kotol, plynový horák, parnáGarancia

9.4.2024, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Sídlo: Adresa prevádzky: Konajúca: IČO: DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: e-mail: Zodpovedná osoba: ako objednávateľ na strane jednej (ďalej len „ Objednávateľ ”) a Sídlo: Konajúca: IČO: DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: Telefón: Fax: e-mail ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrickéhoGarancia

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Podľa vyhlášky č. 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Odborná prehliadka viazacích, závesných a uchopovacích prostriedkov (podľa STN 27 0144, ISO 8792, ISO 4309)Garancia

9.4.2024, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument ODBORNÁ PREHLIADKA viazacích, závesných a uchopovacích prostriedkov (podľa STN 27 0144, ISO 8792, ISO 4309) Užívateľ – názov a sídlo: Prevádzka: Dátum prehliadky: Odbornú prehliadku vykonal: A. Viazacie oceľové zvarované reťaze Por ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Správa o odbornej prehliadke a skúške tlakovej stanice plynuGarancia

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Podľa vyhlášky č. 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
viac článkov
Najčítanejšie

Technické zariadenia - právna úpravaArchív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vyhláška č.  435/2012 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.  508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Komentár k Vyhláške č. 398/2013 Z. z. - novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2014 - 1.časťArchív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vyhláška č. 398/2013 Z. z. z 19. novembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Archív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 − 2016 a na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2012 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vypracovalo novelu ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchGarancia

3.10.2023, Ing.Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing.Tibor Dobšony; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.             Popis zisteného nedostatku        Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená        Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu       čl. 3.6 TPP 704 01       Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Komentár k Vyhláške č. 398/2013 Z. z. - novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2014 - 2.časťArchív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vyhláška č. 398/2013 Z. z. z 19. novembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi

24.4.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Aktuálne, pre prax mimoriadne užitočné školenie, získate všetky informácie a zmeny ktoré prináša Zákonník práce v roku 2024. Voľné termíny, prezenčne aj online. Prihláška tu!

Verejné obstarávanie v roku 2024

15.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Martina Galabová

Školenie v uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO. Približuje jednotlivé inštitúty vo verejnom obstarávaní  a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 o VO v aplikačnej praxi vrátane úprav podľa aktuálnych noviel zákona o verejnom obstarávaní. Prihláška tu!

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

11.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť účastníkov kurzu platné štandardy, prístupy a postupy v oblasti ESG, čo účastníkom kurzu môže napomôcť v pochopení problematiky udržateľnosti. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Fotovoltika - skúsenosti a poznatky v roku 2023

Vojnový konflikt na Ukrajine, inflácia a súvisiaca nestabilita cien energií opätovne nastolili otázku ako ďalej. Je cieľom úplná náhrada kon...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novinky a trendy v osvetlení v roku 2024

Lektor: Prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 30.4.2024

Čas konania: 13:00 - 14:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA