Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
Prehľad vydaných elektrotechnických noriem STN v roku 2018 (triedy 33, 34, 36, 92)

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke výťahovGarancia

27.6.2018, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Výťah je cyklické zdvíhacie zariadenie, ktoré tvorí konštrukčný celok mechanizmov a komponentov. Slúži na dopravu osôb a nákladov, do rôznych výškových úrovní, s kabínou vedenou pevnými vodidlami. Môže sa používať iba pre ten účel a v ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Daňové priznanie FO pri ukončení živnostiGarancia

25.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Živnostník - FO, účtujúci v systéme JÚ, zároveň je zamestnancom, ukončil živnosť od 19. 3. 2018. Za rok 2017 podal DPFO v ktorom uviedol nulové príjmy aj výdavky zo živnosti, nemá žiadne pohľadávky, záväzky ani majetok vo firme, nie je platca ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Elektrické inštalácie nízkeho napätia - Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v roku 2018

25.6.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od mája 2018 došlo k čiastočnej platnosti obidvoch noriem, týkajúcich sa ochrany pred zásahom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-41/O1: 2018-05 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred ...
viac

Elektronické podanie daňového priznania FO v roku 2018Garancia

22.6.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Som klasický zamestnanec v bežnej firme. Popritom v rámci voľného času píšem. Od 1.1.2018 som si vybavila DIČ. K dnešnému dňu som si však zarobila 0 € v rámci slobodné podnikania (spisovateľ, autor článkov). Všetky svoje odvody mám riešené ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

20.6.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená: 1.pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako 3 dni, alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu 2.pracovná neschopnosť trvajúca ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov v roku 2018

20.6.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od mája 2018 začala platiť aktualizované vydanie normy STN EN 60445: 2018-05 (33 0160) Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov, ...
viac

Podanie daňového priznania za rok 2017 a odvodové povinnosti SZČOGarancia

18.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematika týkajúca sa daňových priznaní je upravená v nasledovných právnych predpisoch: - zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní - zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov Pokiaľ živnostník z podnikania dosiahol za rok 2017 prímy, ktoré sú ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Odstupné a odchodnéGarancia

14.6.2018, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Mária Rybárová, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD. Poskytovanie odstupného § 76  ustanovuje, v ktorých prípadoch skončenia pracovného pomeru patrí zamestnancom odstupné, ako jednorazový príspevok, ktorý je formou satisfakcie za stratu zamestnania bez vlastného ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zmluvná pokutaGarancia

13.6.2018, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Zmluvná pokuta je v súčasnosti v obchodných záväzkových vzťahoch veľmi populárnym právnym inštitútom. Jej dojednanie a následné uplatňovanie v súdnych konaniach je už takmer automatickým javom. Pri vytvorení ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Komunikácia na monitorovanie a riadenie veterných elektrární - Skúšky zhody v roku 2018

13.6.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od mája 2018 začala platiť aktualizované vydanie normy STN EN 61400-25-5: 2018-05 (33 3160) Veterné elektrárne. Časť 25-5: Komunikácia na monitorovanie a riadenie veterných elektrární. Skúšky zhody, ktoré platí súčasne s predchádzajúcim ...
viac
Najčítanejšie

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

30.9.2017, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchArchív

30.9.2017, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené     ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Napäťové pásma elektrických inštaláciíArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 0110:2000 (33 2000) Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov STN EN 61140:2004 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia Pravidlá pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015

Komentár k Vyhláške č. 398/2013 Z. z. - novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2014 - 2.časťArchív

30.9.2017, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 398/2013 Z. z. z 19. novembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

30.9.2017, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 162/2018 Z.z. novela zák. č. 251/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (vyšlo dňa: 22.6.2018 v čiastke č. 63)
  • 199/2018 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 204/2018 Z.z. novela vyhl. č. 21/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 205/2018 Z.z. novela vyhl. č. 248/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 206/2018 Z.z. novela vyhl. č. 223/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 207/2018 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
1.10.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
4.9.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: