dnes je 17.2.2020
Najnovšie

Kódovanie zdrojov a príčin pracovných úrazov v roku 2020Garancia

30.1.2020, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula Zdroj: Verlag Dashöfer ZÁZNAM O REGISTROVANOM PRACOVNOM ÚRAZE Záznam o registrovanom pracovnom úraze je dokument, ktorého obsah vyplýva z vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 500/2006 Z. z. , ktorá ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

BOZP vo vybraných profesiáchGarancia

30.1.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Právo inšpektora práce požadovať osobné údaje v roku 2020Garancia

30.1.2020, Ing. Jozef Mikula, Zdroj: Verlag Dashöfer

Má právo inšpektor práce vyžadovať moje osobné údaje? Áno, má právo požadovať osobné údaje. V zákone NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zabezpečenie obuvi pre zamestnanca v roku 2020 z hľadiska BOZPGarancia

30.1.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak firma zamestnáva na dohodu na 4 hodiny upratovačky, je povinná im zabezpečiť obuv, odev a pod.? Zamestnávateľ je povinný dodržiavať literu zákona. Je potrebné sa pozrieť do zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Školenie obsluhy motorových vozíkov v roku 2020Garancia

30.1.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Som čerstvým držiteľom preukazu “Obsluha motorových vozíkov“. Akú následnú odbornú prípravu (školenie) musím absolvovať, v akých intervaloch a podľa akých predpisov, aby tento preukaz nestratil platnosť? Zákon č. 124/2006 Z. z. o ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Evidencia technického zariadenia v roku 2020Garancia

30.1.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Musí organizácia viesť evidenciu vyhradených technických zariadení zdvíhacích zodpovedajúcu skutkovému stavu a prečo? Evidencia technického zariadenia je prehľadný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o  ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
viac článkov
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

Ako by mal vyzerať protokol o určení vonkajších vplyvov?Archív

25.7.2018, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer

O určení vonkajších vplyvov a o opatreniach, ktoré určené vonkajšie vplyvy podmieňujú, sa musí zhotoviť písomný protokol. Protokol musí byť stručný, jednoznačný a musí z neho vyplývať zodpovednosť organizácie a osôb, ktoré vonkajšie vplyvy ...

Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017
Prístupné pre: Revízie | Revízie a elektro

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...

Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017
Prístupné pre: Revízie | Revízie a elektro

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené     ...

Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017
Prístupné pre: Revízie | Revízie a elektro

Napäťové pásma elektrických inštaláciíArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

PhD. Súvisiace normy STN 33 0110:2000 (33 2000) Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov STN EN 61140:2004 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia Pravidlá pre ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - skúsenosti s uplatňovaním v praxi

9.3.2020, Trenčín, Ing. Milan Luciak

Oboznámte sa na našom seminári s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

26.3.2020, Bratislava, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2019 a 2020 (triedy 33, 34, 36, 92)
TÉMA MESIACA
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Katalóg firiem
Katalóg firiem
PREDPOVEĎ POČASIA