dnes je 23.3.2023

Najnovšie

Oznamovacia povinnosť podnikateľa pri zmene IČOGarancia

17.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Otázka: Aké sú povinnosti podnikateľa ak sa zmenilo sídlo SZČO? Odpoveď: Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby sú povinné do 15 dní Národnému inšpektorátu práce písomne oznámiť a dokladmi preukázať zmenu názvu alebo ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Určenie závažnosti pracovného úrazuGarancia

16.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Otázka: Ak pri úraze zamestnanca lekár na závažnosť napíše že v aktuálnom čase sa nevie k úrazu vyjadriť (čerstvý úraz) tak môžem to brat ako registrovaný? - nie závažný? Odpoveď: Pokiaľ vznikne pri pracovnom úraze PN nad 3 dni automaticky je úraz registrovaný . Na vyšetrenie a spísanie ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Oboznamovanie zamestnancov s BOZPGarancia

15.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Otázka: Podľa paragrafu 7, Zákona č. 124/2006 Z. z. , týka sa perióda opakovaného oboznamovania 1x3 roky aj napr. obsluhy motorových vozíkov alebo zváračov o čom bližšie pojednávajú STN? IP sa väčšinou odvolávajú na paragraf 38, ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. pričom ale tento odsek ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Ohlasovňa požiarovGarancia

14.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Ako už so samotného názvu vyplýva ohlasovňa požiarov je miesto, objekt, pracovisko kde je možné ohlásiť požiar, ktorý vypukne v danej organizácií . Zriaďuje ju každá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Ak sa člení na organizačné zložky, ktoré majú sídla v inom mieste, zriaďuje ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Kontrola rebríkovGarancia

13.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Ste zamestnávateľ a používate u Vás v organizácií rebríky? Ak áno, tak netreba zabúdať na ich pravidelnú kontrolu. Legislatívne požiadavky nám určujú vykonať kontrolu minimálne raz ročne. V prípade kontroly rebríkov sa nejedná o žiadnu revíziu alebo zložitú kontrolu, na ktorú by bola ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Novela Zákona o BOZPGarancia

10.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Od 1.1.2023 nám platí novela Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ešte aj tak stále panuje mnoho nejasností ohľadom výkladu jednotlivých zmien. V tomto článku si nebudeme popisovať jednotlivé zmeny, ale popíšem situácie ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Energetici evidujú veľký nárast záujmu o fotovoltiku, energošmejdi zatiaľ na domácnosti neútočiaGarancia

9.3.2023, Zdroj: SITA

... Slovenské energetické spoločnosti evidujú veľký nárast záujmu slovenských domácností o inštaláciu fotovoltických panelov. Zatiaľ však na rozdiel od Českej republiky neregistrujú takzvaných energošmejdov, ktorí by nekalými praktikami chceli na malom solárnom biznise podvodne na úkor slovenských domácností ...

viac článkov
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. do 50 V AC resp. 120 V DC. Rozlišujeme celkom ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing.Tibor Dobšony     Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je inštalované nútené vetranie kotolne     ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Vodiče PEN, PEL a PEMArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský PhD. Vodič PEN sa môže použiť iba v pevnej elektrickej inštalácii a z mechanických dôvodov nesmie mať prierez menší ako 10 mm2 Cu resp. 16 mm² Al. Vodiče PEN PEL alebo PEM sa musia izolovať na menovité napätie krajného vodiča. Ako vodič PEN, PEL alebo PEM nesmú byť použité ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Písmenové a grafické značenie v schémach elektroinštaláciíArchív

26.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský Označovanie funkčných jednotiek v schémach, elektrických inštaláciách a v rozvodných zariadeniach riešila norma STN 01 3306:1982 „Výkresy v elektrotechnike. Elektrotechnické schémy. Písmenno-číslicové označovanie”, ktorá je však od roku 2005 bez náhrady zrušená. Tvorbu technickej ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing.Tibor Dobšony     Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie ...

Prístupné pre: Revízie a elektro
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

20.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Prehľad zmien v elektrotechnických normách

Lektor: doc. Ing. Dušan Medveď, PdD.

Dátum: 6.4.2023

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Fotovoltické inštalácie I.

Lektor: Prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 20.4.2023

Čas konania: 9:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA