dnes je 29.11.2021

Najnovšie

Akumulácia energie bude zohrávať čoraz väčšiu úlohuGarancia

24.11.2021, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Skladovanie energie bude s postupným prechodom na bezuhlíkové hospodárstvo zohrávať čoraz väčšiu úlohu. Okrem krátkodobých úložísk, akými sú batérie či prečerpávacie vodné elektrárne, má najväčší potenciál na dlhodobé, možno až sezónne uskladnenie energie vodík. Uviedol to na pondelkovej stredoeurópskej ...

Preukázanie nákupnej ceny pohonných hmôt pri podnikaní SZČO v roku 2021Garancia

23.11.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... SZČO používa na podnikanie súkromné auto. Je v TP zapísaný ako vlastník auta. Pri výpočte cestovných náhrad na spotrebované PHM musí mať doklady o nákupe PHM na všetky vyúčtované km, alebo postačuje jeden doklad v mesiaci na preukázanie nákupnej ceny PHM? Odpoveď: Pohľad autora ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

ČlánkyGarancia

23.11.2021, Adrián Kaniansky, Zdroj: Verlag Dashöfer

... ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

ÚvodníkGarancia

23.11.2021, Adrián Kaniansky, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vážení čitatelia, v aktuálnom čísle časopisu Spravodajca pre živnostníkov sa dočítate informáciu o zmenách v zrážkach zo mzdy od 1. januára 2022. Novelou sa podstatne mení doterajší spôsob výpočtu zrážok zo mzdy, a to v prospech povinných v exekučnom konaní. Prvou podstatnou zmenou, ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Elektronická archivácia účtovných dokladov od 1.1.2022Garancia

23.11.2021, Ing. Roman Juráš, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novela zákona o účtovníctve sa intenzívne zaoberá jeho digitalizáciou. V nadväznosti na tieto zmeny je upravený aj spôsob a forma archivácie účtovnej dokumentácie od 1. 1. 2022. Na začiatku sa účtovná jednotka musí rozhodnúť, aký systém uchovávania účtovnej dokumentácie zvolí a následne ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Otázky a odpovedeGarancia

23.11.2021, Adrián Kaniansky, Zdroj: Verlag Dashöfer

... ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zdaňovanie príjmov autora pre českú neziskovú spoločnosť v roku 2021Garancia

23.11.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Autor, ktorý poskytuje služby (moderovanie podujatia, písanie článkov a pod.) má 6. 10. 2021 moderovať podujatie. Zadávateľ služby je česká nezisková spoločnosť, moderovanie v anglickom jazyku, vysielať sa to bude cez stream, moderátorka je na SK, návrh na zmluvu o dielo je podľa českej ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zmeny v zrážkach zo mzdy od 1. januára 2022Garancia

23.11.2021, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Počnúc 1. januárom 2022 vstupuje do platnosti novela nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktorú 20. 10. 2021 schválila vláda. Touto novelou sa podstatne mení doterajší spôsob výpočtu zrážok zo mzdy, a to v prospech povinných v exekučnom konaní. Prvou ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxiGarancia

23.11.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mechanizmus úpravy súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste je upravený v § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o cestovných náhradách”). Zvýšenie súm stravného sa vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien jedál a nealkoholických ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

SIEA predlžuje platnosť poukážok z troch na päť mesiacovGarancia

10.11.2021, Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra

... Poukážky z projektu Zelená domácnostiam II vydávané od augusta tohto roku budú mať platnosť päť mesiacov. Slovenská inovačná a energetická agentúra predlžuje ich platnosť o dva mesiace, aby domácnosti získali viac času na zabezpečenie inštalácií. Poukážky z projektu Zelená domácnostiam II vydávané ...

viac článkov
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. do 50 V AC resp. 120 V DC. Rozlišujeme celkom ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

Vodiče PEN, PEL a PEMArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhD. Vodič PEN sa môže použiť iba v pevnej elektrickej inštalácii a z mechanických dôvodov nesmie mať prierez menší ako 10 mm2 Cu resp. 16 mm² Al. Vodiče PEN PEL alebo PEM sa musia izolovať na menovité napätie krajného vodiča. Ako vodič PEN, PEL alebo PEM nesmú byť použité ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

Písmenové a grafické značenie v schémach elektroinštaláciíArchív

26.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Označovanie funkčných jednotiek v schémach, elektrických inštaláciách a v rozvodných zariadeniach riešila norma STN 01 3306:1982 „Výkresy v elektrotechnike. Elektrotechnické schémy. Písmenno-číslicové označovanie”, ktorá je však od roku 2005 bez náhrady zrušená. Tvorbu technickej ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

UzemňovačeArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhD. V závislosti od pôdnych podmienok a vyžadovanej impedancie proti zemi sa v rámci uzemňovacej sústavy inštaluje jeden alebo viac uzemňovačov. Účinnosť každého uzemňovača závisí predovšetkým od miestnych pôdnych podmienok. Definícia Uzemňovač Vodivá časť, ktorá sa môže ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

...     Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby zodpovedné za prevádzku a technický stav používaných ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

9.12.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Ochrana osobných údajov v roku 2022

Lektor: JUDr. Jakub Uhrinčať LL.M.

Dátum: 8.12.2021

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Katalóg firiem
Katalóg firiem
PREDPOVEĎ POČASIA
Webináre, Online konferencie