dnes je 24.2.2024

Najnovšie

Tvorba sociálneho fondu v roku 2024Garancia

22.2.2024, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zábojová Otázka: Poprosíme o radu, resp. spresnenie ohľadne tvorby sociálneho fondu u zamestnávateľa v s. r. o. § 3 – v zmysle zákona o sociálnom fonde je možné, resp. zamestnávateľ je povinný vytvárať ho vo výške 0,6 % z hrubých miezd – tvoríme ho tak doteraz. Keďže spoločnosť dosiahla v ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Ukončiť zmluvu s dodávateľom energií môžu domácnosti do konca marcaGarancia

22.2.2024, Zdroj: SITA

... Odberatelia, ktorí majú v roku 2024 uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu, môžu požiadať svojho dodávateľa o ukončenie tejto zmluvy do konca marca. Táto zmena bude mať účinnosť od 1. januára budúceho roka. „V prípade, že ju neuskutočnia, zmluva sa im automaticky ...

Dĺžka pracovného pomeru na dobu určitú v roku 2024Garancia

21.2.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová Otázka: Môže byť uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú pre vychovávateľa uzatvorený od 08. 01. 2024 do 31. 08. 2024 alebo musí byť uzatvorený od 08. 01. 2024 do 31. 08. 2025? Odpoveď: Legislatívna úprava: Pracovný pomer na určitú dobu s pedagogickým zamestnancom alebo s odborným ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

SEPS sa pripravuje na ostré zapojenie do platforiem pre výmenu regulačnej energieGarancia

21.2.2024, Zdroj: SITA

... Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) sa intenzívne pripravuje na vstup do medzinárodných platforiem pre výmenu regulačnej energie. Ostré zapojenie SEPS do platformy PICASSO je plánované v novembri a do MARI v decembri tohto roka. „V súčasnosti prebieha fáza testovania, ktorej cieľom ...

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru zamestnanca v roku 2024Garancia

20.2.2024, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Andrej Poruban, PhD. Podľa prvej vety  § 77 zákona č. 311/2001 Z. z.  neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru v roku 2024Garancia

19.2.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová Dohoda o skončení pracovného pomeru Pracovný pomer možno skončiť dohodou o skončení pracovného pomeru. Dohodou o skončení pracovného pomeru možno skončiť pracovný pomer na neurčitý čas, ako aj pracovný pomer na dobu určitú. Pri dohode o skončení pracovného pomeru sa nevyžaduje ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo aktuálne informácie k dotačným schémam a výzvamGarancia

8.2.2024, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Dotačná schéma pre vybrané subjekty verejnej správy a cirkevné organizácie v znení dodatku č. 1 TU. Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktuálne informácie k dotačným schémam a výzvam. Dotačná schéma pre vybrané subjekty verejnej správy a cirkevné organizácie v znení dodatku č. 1 TU. ...

ÚRSO vyzýva verejnosť na zasielanie podnetov k príprave nových vyhlášokGarancia

7.2.2024, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

... Úrad pripravuje nové vyhlášky, ktoré ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Úrad zároveň v tejto súvislosti dáva verejnosti možnosť, v termíne od 05.02.2024 do 16.02.2024, zasielať na úrad svoje podnety a návrhy. Úrad pripravuje ...

Situácia na trhoch s elektrinou sa upokojuje, ÚRSO zasiahne ak to bude potrebnéGarancia

7.2.2024, Zdroj: SITA

... Trhové ceny elektriny sa v súčasnosti pohybujú na najnižších úrovniach za ostatné mesiace. Na pražskej burze PXE si môžu dodávatelia zaobstarať silovú elektrinu s dodávkou na budúci rok za zhruba 87 eur za megawatthodinu. Na krátkodobom trhu sa cena elektriny pohybuje od 50 do 60 eur za megawatthodinu ...

viac článkov
Najčítanejšie

Technické zariadenia - právna úpravaArchív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vyhláška č.  435/2012 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.  508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Komentár k Vyhláške č. 398/2013 Z. z. - novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2014 - 1.časťArchív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vyhláška č. 398/2013 Z. z. z 19. novembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Archív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 − 2016 a na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2012 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vypracovalo novelu ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchGarancia

3.10.2023, Ing.Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing.Tibor Dobšony; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.             Popis zisteného nedostatku        Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená        Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu       čl. 3.6 TPP 704 01       Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Komentár k Vyhláške č. 398/2013 Z. z. - novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2014 - 2.časťArchív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vyhláška č. 398/2013 Z. z. z 19. novembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Home office so zameraním na cezhraničný Home Office v rámci EÚ a mimo EÚ

19.3.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Bronislava Krištof

Školenie je zamerané na stručné vysvetlenie aktuálneho legislatívneho rámca Home Office a následne na cezhraničný Home Office v rámci EÚ a mimo EÚ. Bližšie popíšeme tak krátkodobý ako i dlhodobý cezhraničný Home Office vykonávaný napr. pendlermi, identifikujeme ich limity, pridružené riziká a povinnosti s nimi spojené. Prihláška tu!

Špecialista odpadového hospodárstva

11.4.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Vzdelávací program vám ponúka komplexný pohľad na problematiku odpadov. Počas modulového kurzu získate potrebné vedomosti o nakladaní s odpadmi, vedení evidencií odpadov, rozšírenej zodpovednosti výrobcov a ohlasovacích povinnostiach. Teoretický základ je doplnený o praktické príklady a zdieľanie reálnych skúseností. Kurz je ukončený certifikátom. Prihláška tu!

AI Akadémia: Vaša vstupná brána do sveta AI

14.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Veronika Bošková

V dnešnej dobe rýchlo sa rozvíjajúcich technológií je umelá inteligencia (AI) na čele inovácií, meniac každý aspekt nášho života a práce. AI Akadémia je navrhnutá tak, aby vám poskytla komplexný prehľad o AI nástrojoch a technológiách, ich aplikáciách vo vašej firme, v manažmente, personalistike, účtovníctve a podnikaní, a o tom, ako môžete tieto nástroje využiť na tvorbu obsahu a vizuálov. Každý účastník má možnosť absolvovať vstupnú individuálnu konzultáciu s lektorkou. Kurz je kombináciou konzultácie, 4webinárov a 2 prezenčných workshopov. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Fotovoltika - skúsenosti a poznatky v roku 2023

Vojnový konflikt na Ukrajine, inflácia a súvisiaca nestabilita cien energií opätovne nastolili otázku ako ďalej. Je cieľom úplná náhrada kon...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novinky a trendy v osvetlení v roku 2024

Lektor: Prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 19.3.2024

Čas konania: 13:00 - 14:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA