dnes je 9.8.2022

Najnovšie

Výklad k zákonu 257/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstváchGarancia

5.8.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 21. 7. 2022 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený zákon č. 257/2022 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Bioplynové stanice dostanú na modernizáciu z plánu obnovy 20 miliónov eurGarancia

5.8.2022, Zdroj: SITA

... Slovenské bioplynové stanice čaká modernizácia. Ministerstvo hospodárstva SR už vyhlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti Zelenej ekonomiky. Podpora sa zameriava na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu alebo transformáciu bioplynových staníc ...

Výklad k zákonu -256/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetikeGarancia

3.8.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Európska komisia predstavila 30. novembra 2016 balík opatrení pod označením tzv. „Čistá energia pre všetkých Európanov” (Clean Energy for all Europeans Package – ďalej len „CEP”). CEP v sebe zahŕňa opatrenia v oblasti vnútorného trhu s elektrinou a bezpečnosti dodávok elektriny ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

ÚRSO upozorňuje na dramatický nárast regulovaných cien elektrinyGarancia

3.8.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) SR upozorňuje na dramatický nárast regulovaných cien elektriny pre domácnosti ak nebudú implementované pravidlá pre sprístupnenie zlacnenej elektriny z Memoranda so Slovenskými elektrárňami pre cieľových odberateľov. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ...

Výklad k zákonu 253/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa geologický zákonGarancia

1.8.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Nová legislatívna úprava geologického zákona predstavuje reakciu na potreby a niektoré problémy aplikačnej praxe. Hlavným cieľom tejto úpravy je vymedzenie okruhu záverečných správ, najmä záverečných správ financovaných z verejných zdrojov, záverečných správ s analýzou rizika ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Každá budova môže byť udržateľnejšia a schopná šetriť energiu

1.8.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Staršie i nové budovy môžu byť udržateľnejšie. Ako premeniť svoj domov na ekologickejšiu budovu? A čo by mali spĺňať takéto budovy?  Staršie i nové budovy môžu byť udržateľnejšie. Ako premeniť svoj domov na ekologickejšiu budovu? A čo by mali spĺňať takéto budovy? Vedeli ste, že 40 % spotreby ...

Samosprávy môžu preskúmať možnosti prístupu domácností k regulovaným cenám energií, odporúča ÚRSOGarancia

1.8.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) odporúča samosprávam preskúmať možnosti prístupu ich nájomcov - domácností k regulovaným cenám za dodávku elektriny a plynu aj v rámci súčasnej legislatívy. Ak má nájomný byt zriadené vlastné odberné miesto a prenajímateľ umožní nájomcom individuálne nakupovať ...

Možnosti minimalizácie dopadov zdražovania cien energiíGarancia

26.7.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR zverejnil navrhované a pripravované možnosti minimalizácie dopadov zdražovania na odberateľov. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR zverejnil navrhované a pripravované možnosti minimalizácie dopadov zdražovania na odberateľov. Úrad vo svojej aktuálnej ...

Výklad k zákonu 252/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republikyGarancia

25.7.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová S účinnosťou od 1. septembra 2022 sa Národná rada Slovenskej republiky rozhodla novelizovať svoje pravidlá rokovania a činnosti, tzn. svoj rokovací poriadok. Zmyslom tejto novelizácie, uskutočnenej prostredníctvom zákona č. 252/2022 Z. z. , je: ?zakotviť pravidlá pre zabezpečenie ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Európska komisia schválila prvý slovenský projekt spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíkových technológiíGarancia

25.7.2022, Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra

... Do prvej vlny notifikovaných dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíkových technológií (IPCEI Hy2Tech) bol zaradený projekt spoločnosti NAFTA zameraný na výskum vplyvu vodíka na plynárenskú infraštruktúru. V národnom výbere, ktorý zabezpečovala Slovenská inovačná a energetická ...

viac článkov
Najčítanejšie

Bezpečnostné požiadavky a pokyny pre manipuláciu s fľašami na plyny - 2.časť

24.3.2014, Ing. Jozef Mikula, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Mikula, PhD V prvej časti seriálu sme si predstavili základné povinnosti zamestnancov. V druhej časti seriálu charakterizujeme všeobecné povinnosti zamestnancov pri umiestnení, doprave a používaní fliaš. V prvej časti seriálu sme si predstavili základné povinnosti zamestnancov. V druhej časti ...

Vzor evidenčnej karty pridelených osobných ochranných pracovných pomôcok

2.4.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková Viete, ako má vyzerať správne evidenčná karta osobných ochranných pracovných pomôcok? Pripravili sme pre vás jej vzor pre rok 2018. Vzor evidenčnej karty pridelených osobných ochranných pracovných pomôcok Pridelené OOPP, v súlade s nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z., zabezpečujú ...

Výpočet skratových prúdov v trojfázových striedavých sústavách

11.12.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Dušan Medveď PhD. Výpočet skratových prúdov pri projektovaní elektrickej inštalácie je neustále aktuálna téma, nakoľko dochádza k vysokému nárastu elektrických záťaží/spotrebičov, ako aj rozptýlených zdrojov energie. Výpočet skratových prúdov pri projektovaní elektrickej inštalácie je neustále ...

Osobné ochranné pracovné pomôcky v elektrotechnike

18.12.2013, Ing. Marián Schlarmann, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Marián Schlarmann Pri činnostiach vykonávaných na technických zariadeniach elektrických je v prevažnej väčšine prípadov nutné používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Všeobecné zásady ich použitia a vhodnosti na konkrétne druhy činností upravujú viaceré všeobecne záväzné právne predpisy ...

Revízie, skúšky a prehliadky

1.1.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Táto časť vzorov je zameraná na revízie skúšky a prehliadky vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009. Ide o elektrické, plynové tlakové a zdvíhacie zariadenia. Elektrické zariadenia - Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia pracovného stroja ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

18.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

19.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

26.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Práca vo výškach - lešenie

Lektor: Ing. Lukáš Židík

Dátum: 22.8.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Osvetlenie pracovísk podľa novej normy

Lektor: Prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 7.9.2022

Čas konania: 9:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Katalóg firiem
Katalóg firiem
PREDPOVEĎ POČASIA