Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček k Vášmu predplatnému
Priestory s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín

 

TÉMA MESIACA

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Združenie dodávateľov energií volá po zúžení regulácie cien energiíGarancia

12.12.2019, Zdroj: SITA
Združenie dodávateľov energií (ZDE) vidí za zdražovaním energií nielen nárast veľkoobchodných cien elektriny či plynu na trhoch, ale aj samotnú reguláciu cien energií. Združenie preto volá, keď už nie po úplnom zrušení regulácie cien energií pre domácnosti a ...
viac

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v mesiaci december 2019 (triedy 33, 34, 36, 92)Garancia

10.12.2019, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
STN 33 2000-5-56: 2019-12 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber astavba elektrických zariadení. Bezpečnostné technické prostriedky budov. STN 33 2000-5-56: 2019-12 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho ...
viac

Minimálna mzda od 1. januára 2020Garancia

3.12.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda Slovenskej republiky nariadením vlády č.  324/2019 Z. z.  ustanovila s účinnosťou od 1. januára 2020 sumu minimálnej mzdy na: - 580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, - 3,333 € za každú hodinu odpracovanú ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Výkon daňovej exekúcie zrážkami zo mzdy a z iných príjmov v praxiGarancia

3.12.2019, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Všeobecne k výkonu daňovej exekúcie vykonávanej správcom dane Daňová exekúcia -  je nútený výkon, ktorým správca dane vymáha zaplatenie daňového nedoplatku alebo zníženie daňového nedoplatku, zaplatenie iných peňažných plnení uložených ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2020Garancia

3.12.2019, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada prijala 17. októbra, na svojej 51. schôdzi, poslanecký návrh zákona, novelizujúci zákon o sociálnom poistení. Zavádza systémovú zmenu spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku tak, aby dochádzalo k rýchlejšiemu ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2019Garancia

3.12.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právny základ ročného zúčtovania upravuje zákon č.  580/2004 Z. z.  o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, pričom podrobnosti o ročnom zúčtovaní upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.  116/2014 Z. z.  o podrobnostiach ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Novela zákona č. 320/2019 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní účinná od 1. januára 2020Garancia

3.12.2019, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa  1. januára 2020  vstúpi do účinnosti zákon NR SR č.  320/2019 Z. z. , ktorým sa mení zákon č.  82/2005 Z. z.  o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Výpočet zisku pre spracovanie rozpočtu firmyGarancia

3.12.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri hodnotení efektívnosti prevádzkového cyklu firmy sa všeobecne analyzuje úroveň a vývoj základných parametrov rentability ( ROA - rentabilita aktív, ROS - rentabilita tržieb a ROE - rentabilita vlastného kapitálu ). V čitateli týchto ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Nazeranie do spisov daňového subjektu u správcu daneGarancia

3.12.2019, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
ÚVOD do problematiky nazerania do spisov Problematika týkajúca sa spôsobu a postupu nazerania do spisu daňového subjektu je upravená v prvej časti - Základné a všeobecné ustanovenia a v  tretej hlave - Úkony zabezpečujúce priebeh a účely ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Nákup zásob zálohovou platbouGarancia

29.11.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
V sústave jednoduchého účtovníctva je hospodársky výsledok definovaný ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami, teda prírastkami a úbytkami peňažných prostriedkov (ide o tzv. hotovostný princíp) po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Dimenzovanie ochranných vodičovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Prierez ochranných vodičov musí vyhovovať predovšetkým požiadavkám na samočinné odpojenie napájania v zmysle STN 33 2000-4- musí byť schopný vydržať predpokladaný poruchový prúd do času odpojenia ochranného prístroja. Prierez ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

Napäťové pásma elektrických inštaláciíArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 0110:2000 (33 2000) Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov STN EN 61140:2004 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia Pravidlá pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Najnovšie Právne predpisy
  • 335/2019 Z.z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 362/2019 Z.z. novela zák. č. 609/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2019 v čiastke č. 125)
  • 367/2019 Z.z. ustanovuje vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu (vyšlo dňa: 15.11.2019 v čiastke č. 126)
  • 374/2019 Z.z. novela zák. č. 112/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 18.11.2019 v čiastke č. 127)
  • 375/2019 Z.z. novela zák. č. 663/2007 Z. z. a č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 18.11.2019 v čiastke č. 127)
  • 376/2019 Z.z. novela zák. č. 64/2019 Z. z. a č. 190/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.11.2019 v čiastke č. 127)
  • 378/2019 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 18.11.2019 v čiastke č. 127)
  • 380/2019 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 19.11.2019 v čiastke č. 128)
  • 409/2019 Z.z. novela vyhl. č. 350/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2019 v čiastke č. 133)
  • 410/2019 Z.z. novela vyhl. č. 52/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2019 v čiastke č. 133)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
14.1.2020, Trenčín
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
28.1.2020, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak
Oboznámte sa na našom seminári s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: