dnes je 29.1.2023

Vykonávacie vyhláškyGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia plynovéGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia zdvíhacieGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia elektrickéGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia tlakovéGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS), realizačný projektArchív

15.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Poskytnutie prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdomGarancia

21.6.2017, JUDr. Jozef Lukajka, PhD., bezpečnostný technik, právnik v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Navrhovanie charakteristík analógových rozhraní na dosiahnutie interoperabilityArchív

24.10.2018, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2018Archív

12.6.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2018Garancia

16.4.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Príprava technickej dokumentácie elektrických rozvodov a inštaláciArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Základné charakteristiky právnych predpisov súvisiacich s BOZPGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.Garancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Zásady pre označovanie a identifikáciu svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičovArchív

30.1.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky na elektrické zariadenia a inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchuArchív

31.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Garancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Menovité napätia CENELECArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Ochranná prilba v zamestnaníGarancia

21.2.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Organizácia riadenia BOZPGarancia

29.10.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Dokumentácia na výber zhotoviteľa stavby (tendrová dokumentácia)Archív

16.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Základné požiadavky na systém EZS/TPSArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Skúšanie vplyvu prostredia - Náhodné širokopásmové vibrácieArchív

5.6.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektroinštalácie budovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Všeobecné požiadavkyArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Hodnotenie pracovných rizíkArchív

29.10.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Archivácia účtovných záznamov podľa zákona o účtovníctve v roku 2019Archív

21.6.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Terminologický slovník - Ochrana pred požiarmiArchív

31.5.2021, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práceArchív

19.3.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro