dnes je 29.9.2022

Nové vykonávacie vyhláškyGarancia

25.7.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia plynovéArchív

17.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia tlakovéArchív

17.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia elektrickéArchív

30.11.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia zdvíhacieArchív

16.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS), realizačný projektArchív

15.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zdravotná spôsobilosť na prácu od 1.1.2014

11.2.2014, Ing. Michaela Tkáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytnutie prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdomGarancia

21.6.2017, JUDr. Jozef Lukajka, PhD., bezpečnostný technik, právnik v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Navrhovanie charakteristík analógových rozhraní na dosiahnutie interoperabilityArchív

24.10.2018, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príprava technickej dokumentácie elektrických rozvodov a inštaláciArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2018Garancia

16.4.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2018Archív

12.6.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.Garancia

2.1.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky na elektrické zariadenia a inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchuArchív

31.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zásady pre označovanie a identifikáciu svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičovArchív

30.1.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Menovité napätia CENELECArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Ochranná prilba v zamestnaníGarancia

21.2.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizácia riadenia BOZPGarancia

29.10.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dokumentácia na výber zhotoviteľa stavby (tendrová dokumentácia)Archív

16.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Skúšanie vplyvu prostredia - Náhodné širokopásmové vibrácieArchív

5.6.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné požiadavky na systém EZS/TPSArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Elektroinštalácie budovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Všeobecné požiadavkyArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Hodnotenie pracovných rizíkArchív

29.10.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019