dnes je 25.9.2023

Usmernenie pre výrobcov elektriny k podávaniu cenových návrhovGarancia

21.9.2023, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Dovolenka zamestnanca pri zmene úväzku v roku 2023Garancia

31.8.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Určenie rozsahu pracovného času v roku 2023Garancia

30.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Priame doručovanie písomností zamestnávateľa v roku 2023Garancia

28.8.2023, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Niektoré najnovšie kompetencie odborových organizácií a kolektívna zmluva v roku 2023Garancia

25.8.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Pravidla prejazdu vozíkov pod regálmi v roku 2023Garancia

24.8.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Hromadné podujatie - zdravotný dohľad a ochrana pred požiarmi v roku 2023Garancia

23.8.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Práca vo vonkajších priestoroch počas mimoriadne teplých dníGarancia

22.8.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Práca na eklektickom zariadeníGarancia

21.8.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Bezpečnostné tipy pri práci na lešeníGarancia

18.8.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Ďalšie zasadnutie ÚRSO so zástupcami veľkých priemyselných odberateľov energiíGarancia

14.8.2023, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

PBS stavby pri zatepľovaní nebytového domu v roku 2023Garancia

31.7.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Odborná spôsobilosť externej firmy na kontrolu - revízia regálov v roku 2023Garancia

28.7.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Nárok na dovolenku v príslušnom kalendárnom roku 2023Garancia

27.7.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Drobné ručné náradieGarancia

27.7.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

BOZP pre stiesnené priestoryGarancia

26.7.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Úhrada daňových výdavkov za zamestnanca vykonávajúceho prácu v zahraničí v roku 2023Garancia

26.7.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Cvičný požiarny poplachGarancia

25.7.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Pracovné benefity pre zamestnancov zo strany zamestnávateľa v roku 2023Garancia

25.7.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Novela zákona o technickej normalizáciiGarancia

25.7.2023, Zdroj: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Povinné zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím (ZŤP) v roku 2023Garancia

24.7.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Všeobecné podmienky výpočtu paušálnej sumy na stravnéGarancia

21.7.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Podiel „zelenej elektriny“ na celkovej výrobe elektriny v SR je na úrovni 22,90 %Garancia

3.7.2023, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Používanie núdzového tlačidla na pracovisku v roku 2023Garancia

29.6.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Skrátenie periodicity školenia BOZP v roku 2023Garancia

28.6.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Práca na ceste v roku 2023Garancia

27.6.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Doplatok do minimálnej mzdy zamestnanca v roku 2023Garancia

26.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Význam ergonómie a ľudského faktoraGarancia

26.6.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

10 pravidiel bezpečnej jazdyGarancia

23.6.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Rozsah výkonu domáckej práce a telepráce v roku 2023Garancia

23.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Povinnosti zamestnávateľa pri poskytnutí pracovnej cesty zamestnancovi v roku 2023Garancia

22.6.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Cestovné náhrady poskytované konateľovi spoločnosti v roku 2023Garancia

21.6.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2023 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

8.6.2023, Doc. Ing. Dusan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranná doba v roku 2023Garancia

31.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Paušálne výdavky pri automobile podnikateľa v roku 2023Garancia

30.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

DPH v peňažnom denníku podnikateľaGarancia

29.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Hlavné procesy v akciovej spoločnosti úloha predstavenstva pri obchodnom vedení spoločnostiGarancia

26.5.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro