dnes je 29.1.2023

Návrh Koncepcie schválený

26.1.2023, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Nosenie voľného oblečenia počas obsluhy jednotlivých strojov na pracoviskuGarancia

25.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravuGarancia

24.1.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Pracovná zdravotná služba - práva a povinnosti zamestnávateľa a BOZP technika v roku 2023Garancia

23.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Prehľad zmien v problematike BOZP od 1. januára 2023Garancia

20.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Odmeňovanie zamestnancov na pracovných cestách počas víkenduGarancia

13.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Kto je povinný evidovať tržbu prostredníctvom pokladnice e-kasa klientGarancia

13.1.2023, Ing. Marta Boráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zavedenie konta pracovného časuGarancia

12.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Nové povinnosti pre niektoré účtovné jednotky - podnikateľské subjekty v roku 2023 a 2024Garancia

12.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Včasná aplikácia novely zákona môže zmierniť dopady zdražovania energiíGarancia

20.12.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Inovácie môžu slovenským firmám pomôcť zvládnuť energetickú krízuGarancia

20.12.2022, Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Vývoz tovaru spoločenstva do tretích krajínGarancia

13.12.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Výška príspevku zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie od 1. 1. 2023Garancia

13.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Mzdové podmienky v pracovnej zmluve od 1. 11. 2022Garancia

13.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Príplatok za prácu nadčas v roku 2023Garancia

13.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Výška preddavku na daň zo závislej činnosti z minimálnej mzdy od 1. 1. 2023Garancia

13.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Výdavky spojené s obstaraním strojov na cvičenieGarancia

13.12.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci účinná od 1. januára 2023Garancia

7.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Odovzdanie a prevzatie pracoviska pri práci externých organizáciíGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zdvíhacie práce na staveniskuGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Postup pri určovaní bezpečného pracovného postupu v roku 2023Garancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Kontrola OOPP na staveniskuGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov v roku 2023Garancia

7.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Oboznamovanie a informovanie zamestnancovGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Výklad k zákonu 393/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetikeGarancia

4.12.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti vydaného revíznym technikomGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakovGarancia

23.11.2022, Ing. Janka Vysolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Práca zamestnanca formou homeofficeu z pohľadu BOZPGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Skúšky tvárniacich strojov z pohľadu BOZPGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Bezpečné uskladňovanie a manipulácia s tlakovými nádobami na stlačené plynyGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Oboznamovanie zamestnancov - neprofesionálnych vodičov z hľadiska BOZPGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaruGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Technologický postup pri stavebných prácachGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Vývoj a udržiavanie certifikačných schém, požiadavky na certifikačné orgányGarancia

21.11.2022, Ing. Ján Vencel , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia tlakovéGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Čo je certifikačný proces, certifikačný systém a certifikačná schéma?Garancia

21.11.2022, Ing. Ján Vencel , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizáciiGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro