dnes je 13.6.2024

Nárok na odchodné pri skončení pracovného pomeru v roku 2024Garancia

30.5.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zavedenie skráteného pracovného času v roku 2024Garancia

29.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Prerokovanie výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru so zástupcami zamestnancov v roku 2024Garancia

28.5.2024, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Skončenie pracovného pomeru v roku 2024Garancia

27.5.2024, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Výberové konanie s väčším počtom uchádzačov počas koronavírusovej krízyArchív

24.5.2024, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Osobitné korekčné prostriedky v roku 2024Garancia

22.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

S predstaviteľmi britskej ambasády o obnove UkrajinyGarancia

22.5.2024, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Rokovanie s riaditeľom ACER Christianom ZinglersenomGarancia

22.5.2024, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Prehľad vyhlášok súvisiacich s revíziou technických zariadení v roku 2024Garancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Predpracovné stretnutieGarancia

20.5.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Prerušenie stavebných prác - vietorGarancia

17.5.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Práca vo výškeGarancia

16.5.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Bezhotovostné vyplatenie služobnej cesty zamestnancom v roku 2024Garancia

25.4.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Miesto výkonu práce zamestnanca pri sezónnych prácach v roku 2024Garancia

24.4.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Školenia a odborná príprava zamestnancov - legislatívna úprava v roku 2024Garancia

23.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zamestnávateľ ako subjekt pracovnoprávnych vzťahov v roku 2024Garancia

23.4.2024, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Ročná, spoločná previerka BOZP v roku 2024Garancia

22.4.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Pracovná zmluva a skúšobná doba v roku 2024Garancia

22.4.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Pád z výšky - postup po záchrane osoby zachytenej po pádeGarancia

19.4.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Pád z výšky - plán záchrany osoby zachytenej po pádeGarancia

18.4.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zemné práce - výkopGarancia

17.4.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

ÚRSO rozvíja spoluprácu s Maďarskom

17.4.2024, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2024 (triedy 33, 34, 35, 36, 37)Garancia

11.4.2024, Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚRSO - niekoľko praktických rád pre odberateľov o vyúčtovaníGarancia

10.4.2024, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Mimoriadne rokovanie s ministrami vlády SR o budúcnosti slovenskej energetiky a priemysluGarancia

10.4.2024, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Sprava o východiskovej prehliadke plynového zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním - Lokálny plynový spotrebičGarancia

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor servisnej zmluvy o poskytovaní servisných služieb na technických zariadeniach parný kotol, plynový horák, parnáGarancia

9.4.2024, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrickéhoGarancia

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Odborná prehliadka viazacích, závesných a uchopovacích prostriedkov (podľa STN 27 0144, ISO 8792, ISO 4309)Garancia

9.4.2024, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Správa o odbornej prehliadke a skúške tlakovej stanice plynuGarancia

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške regulačnej stanice plynuGarancia

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Hodnotenie pracovných rizíkGarancia

9.4.2024, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Protokol o kontrole elektrického ručného náradia vykonanej v zmysle STN 33 1600 v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.Garancia

9.4.2024, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Správa o vnútornej odbornej prehliadke a odbornej skúške parného kotla - vzorGarancia

9.4.2024, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Správa o odbornej skúške výťahu skupiny Ac1Garancia

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor celoročnej objednávky servisných služiebGarancia

9.4.2024, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkovGarancia

9.4.2024, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Vzor potvrdenia o vykonaní preskúšania komínaGarancia

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácieGarancia

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Správa o tlakovej odbornej prehliadke a odbornej skúške tlakovej nádoby stabilnej - vzorGarancia

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022