dnes je 29.9.2022

„Vnitřní hromosvody“, jejich návrh, realizace, provedení a účinnost - časť 2

14.1.2015, Edmund Pantúček znalec v oboru elektrotechnika, PHOENIX CONTACT, s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A písmeno c)Archív

25.7.2018, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. c)Archív

25.7.2018, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrické inštalácie vysokého napätia

10.8.2016, Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

STN EN 15001-2: ÚdržbaArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečná práca na vysokozdvižnej plošineGarancia

22.5.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie na obsluhu plynových a tlakových zariadení v roku 2020Archív

18.2.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zdaňovacích obdobiach daňovníka pri jeho zrušení a zániku od 1. 10. 2020Archív

21.10.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. c) - sprievodná dokumentáciaArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.Garancia

2.1.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Vnitřní hromosvody“, jejich návrh, realizace, provedení a účinnost - 1.časť

14.1.2015, Edmund Pantúček znalec v oboru elektrotechnika, PHOENIX CONTACT, s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela Obchodného zákonníka od 1. januára 2018 a 1. septembra 2018Garancia

20.11.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v exekučnom konaní od 1. januára 2020Archív

20.8.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzenýmGarancia

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Právna úprava informačnej povinnosti v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa v roku 2022Garancia

27.8.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navrhujú sa zmeny v energetike od 1. januára 2016

2.3.2015, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

STN EN 15001-1: KonštrukciaArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kódovanie zdrojov a príčin pracovných úrazov v roku 2020Archív

30.1.2020, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer