dnes je 25.9.2023

Vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A písmeno c)Garancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. c)Garancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Povinnosti a pravidlá pre subjekty tretej strany vykonávajúce stavebné a zemné práce v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadeniaGarancia

20.3.2023, Ing. Jozef Pilát, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

STN EN 15001-2: ÚdržbaGarancia

20.3.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Bezpečná práca na vysokozdvižnej plošineGarancia

22.5.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Poverenie na obsluhu plynových a tlakových zariadení v roku 2020Archív

18.2.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zmeny v zdaňovacích obdobiach daňovníka pri jeho zrušení a zániku od 1. 10. 2020Archív

21.10.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.Archív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. c) - sprievodná dokumentáciaGarancia

20.3.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Vyhláška č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidáciiArchív

28.7.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Novela Obchodného zákonníka od 1. januára 2018 a 1. septembra 2018Garancia

20.11.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zmeny v exekučnom konaní od 1. januára 2020Archív

20.8.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Vzor úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Právna úprava informačnej povinnosti v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľaGarancia

15.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Právna úprava informačnej povinnosti v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa v roku 2022Archív

27.8.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyGarancia

20.3.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2023 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

3.4.2023, doc. Ing. Dusan Medved, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

STN EN 15001-1: KonštrukciaGarancia

20.3.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Kódovanie zdrojov a príčin pracovných úrazov v roku 2020Archív

30.1.2020, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2023 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

8.6.2023, Doc. Ing. Dusan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Archív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro