dnes je 20.4.2024

Vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A písmeno c)Garancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. c)Garancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Povinnosti a pravidlá pre subjekty tretej strany vykonávajúce stavebné a zemné práce v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadeniaGarancia

3.10.2023, Ing. Jozef Pilát, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Bezpečná práca na vysokozdvižnej plošineArchív

22.5.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN EN 15001-2: ÚdržbaGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Manažérstvo rizikaArchív

27.5.2019, Ing. Viktor Drugda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Poverenie na obsluhu plynových a tlakových zariadení v roku 2020Archív

18.2.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zmeny v zdaňovacích obdobiach daňovníka pri jeho zrušení a zániku od 1. 10. 2020Archív

21.10.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. c) - sprievodná dokumentáciaGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.Archív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidáciiArchív

28.7.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Novela Obchodného zákonníka od 1. januára 2018 a 1. septembra 2018Garancia

20.11.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zmeny v exekučnom konaní od 1. januára 2020Archív

20.8.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Vzor úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2023 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

2.11.2023, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2023 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

3.4.2023, doc. Ing. Dusan Medved, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

STN EN 15001-1: KonštrukciaGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2023 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

6.10.2023, doc. Ing. Dusan Medved, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2023 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

8.6.2023, Doc. Ing. Dusan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kódovanie zdrojov a príčin pracovných úrazov v roku 2020Archív

30.1.2020, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro