dnes je 29.9.2022

Požiadavky a skúšky na rozpery využívaných pri vonkajších vedeniachArchív

25.11.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skúšobné metódy pre vulkanfíber určený pre elektrotechnikuArchív

23.11.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povrchový odpor vysokoteplotných supravodičov pri mikrovlnových frekvenciáchArchív

9.11.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrické charakteristiky a metódy merania induktorov pre DC-DC konvertoryArchív

2.11.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2019 a 2020 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

5.10.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkovArchív

23.9.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnostné pyrotechnické ochranné zariadeniaArchív

18.9.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Energetická efektívnosť elektrických inštalácií nízkeho napätiaArchív

16.9.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastnosti a skúšobné metódy chladiacich spotrebičov pre domácnosťArchív

31.8.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Metódy merania funkčných vlastností elektrických umývačiek riadu pre domácnosťArchív

28.8.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronické systémy pre budovy - prenosové vedenie pre HBES triedy 1Archív

26.8.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Metódy merania koercivity magnetických materiálov v otvorenom magnetickom obvodeArchív

19.8.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2019 a 2020 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

5.8.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postupy na určenie spätnej sledovateľnosti kalibrácie referenčných solárnych súčiastokArchív

16.7.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skúšobné metódy hodnotenia prevádzky nehodových videokamier v cestných vozidláchArchív

14.7.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skúšobné metódy na indukčne zahrievané zariadeniaArchív

13.7.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifikácie požiadaviek elektromagnetickej kompatibility na sluchové protézyArchív

10.7.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh, inštalácia a údržba automatických sprinklerových systémovArchív

8.7.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Posúdenie kompatibility a pripojiteľnosti súčastí systému elektrickej požiarnej signalizácieArchív

17.6.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh, inštalácia a údržba automatických sprinklerových systémovArchív

16.6.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobitné požiadavky na zvlhčovače vzduchuArchív

11.6.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozmery olovených štartovacích batérií a označovanie svoriekArchív

10.6.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kompatibilita medzi koľajovými vozidlami a systémami na detekciu vlakuArchív

2.6.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Neelektrické charakteristiky a metódy merania vysokofrekvenčných indukčných súčiastokArchív

11.5.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skúšobné metódy a požiadavky na lisovacie a skrutkové konektory na silnoprúdové kábleArchív

7.5.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifikácie na teplom zmraštiteľné polyolefínové rúrky, odolné proti plazivým prúdomArchív

6.5.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Akustika v kvapalinách - Kalibrácia hydrofónovArchív

5.5.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky na vodiče a vinutia pravouhlého prierezuArchív

4.5.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o tlakovej skúške parného kotla - vzorArchív

30.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Správa o tlakovej odbornej prehliadke a odbornej skúške tlakovej nádoby stabilnej - vzorArchív

29.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Správa o vnútornej odbornej prehliadke a odbornej skúške parného kotla - vzorArchív

29.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Správa o opakovanej vonkajšej odbornej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej - vzorArchív

29.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Požadované znalosti ku skúškam revíznych technikov (odborných pracovníkov) plynových zariadeníArchív

28.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Správa o opakovanej vonkajšej odbornej prehliadke a odbornej skúške parného kotla - vzorArchív

28.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Technické zariadenia tlakové: Písmeno e)Archív

27.4.2020, Ing. Tibor Dobšony, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Technické zariadenia tlakové: Písmeno d)Archív

27.4.2020, Ing. Tibor Dobšony, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Technické zariadenia tlakové: Písmeno a)Archív

24.4.2020, Ing. Tibor Dobšony, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na samostatnú obsluhu plynových zariadeníArchív

24.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola aktívnych bleskozvodovArchív

23.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis z overenia odborných vedomostí technických zariadeníArchív

23.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prihláška na overenie odborných vedomostí technických zariadeníArchív

22.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Overenie odborných vedomostí fyzických osôb - technické zariadeniaArchív

22.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Inšpekcia práce a ukladanie pokút za nedodržanie predpisov BOZPArchív

21.4.2020, Ing. Ján Vencel, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020