dnes je 24.2.2024

Elektrická vodivosť plynovGarancia

11.12.2023, Prof. Ing. Vladimír Šály, PhD., Doc. Ing. Juraj Packa, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Správa spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynuArchív

17.12.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej prehliadke a skúške tlakovej stanice plynuGarancia

3.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

TPP 700 01: Medené materiály pre rozvod plynuGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Bezpečné uskladňovanie a manipulácia s tlakovými nádobami na stlačené plynyArchív

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

K cenám elektriny, plynu, tepla a vody pre rok 2024Garancia

11.1.2024, Zdroj: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške regulačnej stanice plynuGarancia

3.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

TPP 605 02 - Regulačné stanice plynu na prepravu a distribúciuGarancia

3.10.2023, Ing.Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Technické zariadenia plynovéGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

STN EN 15001-1: Navrhovanie systémov riadenia tlakuGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Vyhláška č. 59/1982 Zb. v znení vyhlášky č. 484/1990 Zb., - nedostatky na plynových zariadeniachGarancia

3.10.2023, Ing.Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Technické zariadenia plynovéGarancia

3.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu - zákonitosti a odlišnostiArchív

17.12.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecné predpisy pre plynové zariadeniaGarancia

3.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

STN EN 15001-1: Termíny a definície používané v tejto normeGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Regulácie cien energií pre vybraný okruh odberateľov

20.4.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia - skupina AGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Poverenie na obsluhu plynových a tlakových zariadení v roku 2020Archív

18.2.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia plynovéArchív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022

STN EN 15001-2: Uvedenie do prevádzkyGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Permitivita plynných izolantovGarancia

11.12.2023, Prof. Ing. Vladimír Šály, PhD., Doc. Ing. Juraj Packa, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN EN 1775: Uvedenie do prevádzky; prevádzka a údržbaGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

TN EN 15001-1: Materiál plynovodovGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Požadované znalosti ku skúškam revíznych technikov (odborných pracovníkov) plynových zariadeníGarancia

3.10.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023