dnes je 29.1.2023

Priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a párArchív

26.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

TPP 700 01: Medené materiály pre rozvod plynuArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Správa spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynuArchív

17.12.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečné uskladňovanie a manipulácia s tlakovými nádobami na stlačené plynyGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

TPP 605 02 - Regulačné stanice plynu na prepravu a distribúciuArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Správa o odbornej prehliadke a skúške tlakovej stanice plynuArchív

30.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu - zákonitosti a odlišnostiArchív

17.12.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške regulačnej stanice plynuArchív

30.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Sprava o vychodiskovej prehliadke plynoveho zariadenia na spotrebu plynov spalovanimArchív

25.7.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Technické zariadenia plynovéArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN EN 15001-1: Navrhovanie systémov riadenia tlakuArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Všeobecné predpisy pre plynové zariadeniaArchív

25.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN EN 15001-1: Termíny a definície používané v tejto normeArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia - skupina AArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Možnosti minimalizácie dopadov zdražovania cien energiíGarancia

26.7.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia plynovéGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

STN EN 15001-1: Navrhovanie potrubiaArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN EN 1775: Uvedenie do prevádzky; prevádzka a údržbaArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN EN 15001-2: ÚdržbaArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN EN 15001-1: Materiál plynovodovArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Regulácie cien energií pre vybraný okruh odberateľovGarancia

20.4.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Poverenie na obsluhu plynových a tlakových zariadení v roku 2020Archív

18.2.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Požadované znalosti ku skúškam revíznych technikov (odborných pracovníkov) plynových zariadeníArchív

28.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

STN EN 15001-2: Uvedenie do prevádzkyArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN EN 15001-2: PrevádzkaArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN EN 15001-2: Ochrana proti nebezpečenstvuArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro