dnes je 13.6.2024

Elektrická vodivosť plynovArchív

11.12.2023, Prof. Ing. Vladimír Šály, PhD., Doc. Ing. Juraj Packa, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Bezpečné uskladňovanie a manipulácia s tlakovými nádobami na stlačené plynyArchív

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

TPP 700 01: Medené materiály pre rozvod plynuGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Správa spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynuArchív

17.12.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia plynovéGarancia

3.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Sprava o vychodiskovej prehliadke plynoveho zariadenia na spotrebu plynov spalovanimArchív

25.7.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu - zákonitosti a odlišnostiArchív

17.12.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia - skupina AGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

K cenám elektriny, plynu, tepla a vody pre rok 2024Garancia

11.1.2024, Zdroj: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Správa o odbornej prehliadke a skúške tlakovej stanice plynuGarancia

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Poverenie na obsluhu plynových a tlakových zariadení v roku 2020Archív

18.2.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Technické zariadenia plynovéGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

STN EN 15001-1: Termíny a definície používané v tejto normeGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Vyhláška č. 59/1982 Zb. v znení vyhlášky č. 484/1990 Zb., - nedostatky na plynových zariadeniachGarancia

3.10.2023, Ing.Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Kto je vybraným zraniteľným odberateľom pre účely energokompenzácií?Garancia

29.1.2024, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Možnosti minimalizácie dopadov zdražovania cien energií

26.7.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

TN EN 15001-1: Materiál plynovodovGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG). Technické požiadavky a bezpečnosťArchív

3.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023

STN EN 1775: Uvedenie do prevádzky; prevádzka a údržbaGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Všeobecné predpisy pre plynové zariadeniaGarancia

3.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023